Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Övergripande

Resultat polisens trygghetsmätning 2021

Polismärke på skjorta

Årets trygghetsmätning visar återigen att Lomma kommun upplevs som en trygg kommun av sina invånare. Nedskräpning och mopedåkning lyfts fram som förbättringsområden.

Hela polisområde Kävlinge, som Lomma kommun tillhör, har förbättrat sitt resultat i årets trygghetsmätning. Utsattheten för brott har minskat totalt sett liksom den konkreta känslan av otrygghet.

I Lomma kommun lyfts det faktum fram att det är en hög andel som under det senaste året inte varit utsatta för något brott. Positivt är också att fler uppger sig anmäla brott, även om den siffran fortfarande är låg. Buskörning med mopeder och MC har minskat, men ligger ändå förhållandevis högt.

Det samlade trygghetsindexet för Lomma kommun är 1,38 mot 1,56 året innan. (Ju lägre siffra, desto bättre).

Jag är nöjd då resultatet har förbättrats, vilket också var vårt mål, säger kommunpolis Håkan Persson, och fortsätter;

Vi har dock några saker som sticker ut och som vi kommer att behöva arbeta mer med, bland annat nedskräpning, buskörning med mopeder och ungdomar som uppträder stökigt. Polis och kommun kommer tillsammans att analysera resultaten lite mer noggrant för att se vad vi behöver göra för att förbättra tryggheten ännu mer.

Ny trygghetsapp

Lomma kommuns säkerhetschef Anders Åkesson är också nöjd med resultatet:

Det är glädjande att se att vårt positiva resultat från förra året har blivit ännu bättre. För att kunna lyfta oss ännu mer kommer vi framöver bland annat att ta hjälp av kommuninvånarna så de på ett enkelt sätt kan rapportera in var de känner sig otrygga eller var det förekommer mycket mopedåkning eller nerskräpning. Detta kommer att göras i en trygghetsapp som lanseras i dagarna på lomma.se. Tillsammans med våra kommuninvånare och polis ska vi kunna bli ännu tryggare.

Fortsatt samverkan

Både Håkan Persson och Anders Åkesson lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor för ökad trygghet och minskad brottslighet;

Vi är många som samverkar i vår kommun, men vi kan alltid bli fler och en trygg kommun kan då bli ännu tryggare, poängterar Håkan Persson.

Pressmeddelande polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat trygghetsmätning 2021 Lokalpolisområde Kävlinge.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

En lokal trygghetsmätning genomförs varje år av polisregion Syd. Undersökningen skickas ut till 2 700 personer i lokalpolisområde Kävlinge där Lomma är en av fyra kommuner. 62,9 procent svarade i år.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror från 0-6, där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem”.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv