Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Hemtjänst plus särskilda boenden=sant

Äldre kvinna tar händerna på en sköterska

Hemtjänst och särskilda boenden blir en gemensam avdelning när äldreomsorgen tar nya kliv framåt.

I mars 2021 tog kommunen tillbaka särskilda boenden i kommunal regi. Sedan dess har ett intensivt förbättringsarbete pågått. För att kunna skapa en bättre helhetssyn, arbeta smartare och samla kompetenser kommer nu hemtjänsten och kommunens särskilda boenden att ingå i en och samma avdelning vid årsskiftet.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar och en samlad verksamhet ger oss bättre möjligheter att möta utmaningarna. En sammanslagning skapar bättre förutsättningar för äldreomsorgen att utvecklas gemensamt och att samla äldreomsorgens administration på en avdelning, berättar Emma Pihl, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Det finns många gemensamma beröringspunkter mellan särskilda boenden och hemtjänsten. Med en gemensam administration, kring exempelvis system och rutiner uppnås både en kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. En annan vinst blir att samla all kompetens och alla resurser i en gemensam avdelning.

Vi vill ta ett helhetsgrepp kring verksamheten och arbeta för hela individen hela tiden. Därför ser vi flera olika vinster med att kommunens särskilda boenden och hemtjänsten framöver kommer ingå i samma avdelning. Bland annat vill vi samla våra kompetenser och jobba smartare. På detta sätt skapas utrymme att samordna resurser närmast vårdtagaren, avslutar Emma Pihl.

Är du intresserad av att följa utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen? Gå till lomma.se/särskildaboenden2021

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv