Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Café som drivs av daglig verksamhet byter form

Kaffekopp som fylls på

Café Hans Jonas har de senaste åren drivits som en del av daglig verksamhet, men anses inte längre uppfylla sitt syfte som en lämplig sysselsättning för deltagarna. Daglig verksamhet har därför tagit ett beslut att inte längre driva caféet. Medan Café Hans Jonas är på paus pågår ett arbete för att se över hur och vem som kan ta över caféet framöver.

Café Hans Jonas har sedan många år fungerat som mötesplats och café i Bjärred, på kommunens äldreboende Jonasgården. Under pandemin togs beslutet att stänga caféet på grund av smittorisken. Caféet har de senaste åren drivits av daglig verksamhet LSS. Under pandemin ställde verksamheten om och deltagarna som hade sin sysselsättning på Café Hans Jonas kunde delta i den dagliga verksamheten på annat sätt. Aktiviteterna anpassades med stor hänsyn till smittrisken, utifrån deltagarnas intressen och behov samt samhällets övriga restriktioner.

Under tiden som deltagarna har varit i andra lokaler har de gett uttryck för att de tycker att det är skönt med mindre stress samt att vara i en lokal där de sociala kraven är mindre. Då det är för deltagarna som verksamheten bedrivs, har daglig verksamhet tagit ett beslut att inte längre driva caféet.

I takt med att samhället nu öppnar upp igen har vi gjort en översyn kring möjligheterna att öppna Café Hans Jonas. Vår bedömning är att daglig verksamhet inte är rätt aktör att driva caféet framöver. Daglig verksamhet kan samverka med den som tar över caféet, men kan inte vara den aktör som driver verksamheten själv, säger enhetschef Maria Löf.

Rätt stöd utifrån behov

Verksamheten hade redan tidigare prövat olika sätt att driva det uppskattade caféet, både vad gäller utbud av mat och öppettider. Verksamheten har även periodvis varit stängd. Under denna stängning planerades för ett nytt innehåll baserat på en mer hållbar arbetsmiljö för deltagarna samt medarbetare.

Det finns flera olika sätt att tänka kring verksamheten framöver och arbetet med att utreda vilken annan aktör som kan ta över ansvaret för caféet är påbörjat.

En möjlighet skulle vara att Café Hans Jonas blir en integrerad del i kommunens arbetsmarknadsarbete. Då skulle fler människor kunna kopplas till caféet och bidra efter sina förmågor eller behov. Tillsammans kan vi skapa en levande mötesplats som kan glädja många. Men i detta skede är det viktiga att rätt funktioner gör rätt saker så att värde skapas för dem vi är till för, säger avdelningschef Filippa Swanstein.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv