Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Sommarens brukarundersökning inom hemtjänst och äldreomsorg

Medarbetare med handen på äldre person

I somras genomfördes en brukarundersökning i hemtjänsten och äldreomsorgen. Nu kan du ta del av hela undersökningen digitalt.

Varje år genomför Socialstyrelsen enkätundersökningar hos de som har hemtjänst och bor på särskilt boende. Här har Lomma kommun de senaste åren fått låga betyg av brukarna. I mars tog Lomma kommun över driften av kommunens särskilda boende. Med anledning av detta genomförde förvaltningen själv en extra undersökning under juni och juli, både inom hemtjänsten och särskilt boende.

Syftet med undersökningen var att se om man hade lyckats vända brukarnas nöjdhet utifrån de åtgärder som införts.

Svarsfrekvensen var ganska låg, vilket gör att det är svårt att dra långtgående slutsatser av resultaten. Svaren fungerar dock som en indikation för hur de åtgärder som införts har fungerat under de tre första månaderna från övertagandet den 1 mars.

Nu kan du själv ta del av undersökningen via denna länk:

Undersökning för Lomma kommun - Hemtjänst och Särskilt boende.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Blandat resultat

Inom särskilda boenden har den sammantagna nöjdheten med äldreboendet det senaste halvåret ökat från 37 % till 60 %.

  • Något som också har blivit bättre är var man ska vända sig för att framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet, nuvarande 42 % mot 35 % 2020.
  • Enkäten visade även att de boenden inte var nöjda med de aktiviteter som erbjöds under sommaren. Därför har det nu införts en aktivitetssamordnare inom kommunens särskilda boenden, med uppdrag att utveckla aktiviteterna för de boende.
  • Ett annat område som behöver förbättras enligt enkäten är kosten och måltidssituationen, där pågår det ett utvecklingsarbete.

Inom hemtjänsten sjunker siffran en aning med "Hur nöjd eller missnöjd är du med hemtjänsten totalt", från 74 % till 72 %.

  • Inom hemtjänsten har nöjdheten med kosten ökat, från 9 % till 32 %.
  • Uppfattningen om hur tryggt eller otryggt det känns har stigit från 78 % till 81 %.
  • Var man ska vända sig för att få kontakt med hemtjänsten får låga siffror, resultatet sjunker från 90 till 72.
  • Även uppfattningen om hur lätt eller svårt det är att få kontakt med hemtjänst vid behov sjunker, från 57 % till 42 %. Här kommer verksamheten att arbeta ännu mer med att införa kontaktpersoner för varje vårdtagare.

Fakta

Kommunens undersökning skickades ut via brev under juni/juli 2021 till boende 65 år och äldre inom särskilt boende och 65 år och äldre med hemtjänst.

Svarsfrekvensen inom särskilt boende var 39 % och inom hemtjänsten 57 %.

Socialstyrelsen kommer att genomföra sin ordinarie undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen med start i januari 2022.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv