Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Nya arbetssätt ska minska social isolering och ensamhet

Trivselhusets röda tegelfasad med skyltfönster

Efter beslut från socialnämnden den 26 oktober, ändras inriktningen för den öppna verksamhet som hittills utförts på Trivselhuset. Syftet är att samla och samtidigt bredda det stöd som erbjuds personer med psykisk ohälsa

Trivselhuset är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa, där det finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp. Verksamheten har sedan år 2000 bedrivits i lokaler på Strandvägen i Lomma.

Lokalerna på Trivselhuset har ett mycket omfattande behov av underhåll och är i dagsläget inte utformade på ett ändamålsenligt vis. Detta innebär att verksamheten inte kommer att kunna fortsätta i de befintliga lokalerna, utan lokalen kommer att sägas upp.

Utveckling av alternativa aktiviteter

Lokalerna har varit stängda under pandemin men öppnade upp den 1 september. Under tiden lokalerna var stängda fortsatte kommunen att erbjuda besökarna till Trivselhuset alternativt stöd, bland annat genom telefonsamtal, promenader och gruppverksamhet i mindre skala.

Under sommaren genomfördes en utvärdering för att undersöka hur detta stöd fungerade under pandemin.

Att Trivselhuset är en uppskattad mötesplats visades tydligt i enkäten, men även att det fanns ett behov av alternativa aktiviteter som stöd till praktik, utbildning och arbete. Detta område kommer nu att vidareutvecklas, berättar Camilla Levison, enhetschef för öppenvården.

Organisationsförändring ger breddat stöd

Verksamheten som nu ligger under Individ och familjeomsorgens ansvar, kommer efter årsskiftet att övergå till förebyggande och öppen verksamhet. En målsättning i den verksamheten är att minska social isolering och ensamhet.

Vi ska bredda och utveckla vår verksamhet för att minska känslan av isolering och öka känslan av meningsfullhet för fler. Jag ser detta som en möjlighet att arbeta mer inkluderande utifrån alla våra mötesplatser, konstaterar Ulrika Hjelm Clausen, enhetschef, förebyggande och öppen verksamhet.

Planeringen inför verksamhetsförändringen pågår nu för fullt.

Kommunal arbetsmarknadsenhet införs

I september beslutade kommunfullmäktige att en arbetsmarknadsenhet ska inrättas i kommunen. Syftet med enheten är att få mer effekt av kommunens arbete och få in fler individer på arbetsmarknaden.

Med hjälp av en arbetsmarknadsenhet kan fler personer inom socialpsykiatrin erbjudas strukturerad sysselsättning, praktik, studie- och yrkesvägledning, arbetsträning och arbete. Allt för att minska isolering, utanförskap och öka känslan av sammanhang.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv