Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Uppleva & göra, Äldreomsorg

Ny aktivitetssamordnare för särskilt boende

Skånes dansteater uppträder

Utomhusuppträdande av Skånes dansteater på Jonasgården i Bjärred den 27 maj.

I våra äldreboenden ska man kunna fortsätta vara sig själv – tillsammans med andra. Ett sätt att göra detta är genom aktiviteter som engagerar.

I mars övergick kommunens särskilda boenden i kommunal regi. Inför övergången gjordes en kartläggning av olika delar i projektet som var viktiga att ta hänsyn till för att övertagandet skulle bli så bra som möjligt. Ett av dessa områden handlade om aktiviteter.

Fortsätt vara dig själv - tillsammans med andra

Anette Alvarsson, aktivitetsombud och äldrepedagog

Anette Alvarsson

Alla särskilda boenden i kommunen har utsedda aktivitetsombud. Nu finns det också en gemensam aktivitetssamordnare, Anette Alvarsson. Anette är äldrepedagog och har stor erfarenhet av sociala aktiviteter genom att ha arbetat länge inom den förebyggande verksamheten, bland annat Mötesplats Bjärred.

I sin nya roll agerar Anette som övergripande samordnare, med uppdraget att inspirera aktivitetsombuden.

Tanken är att vi ska få en aktivitetsmodell som främjar individens intressen. Och att vi använder samma metod och dokument i hela kommunen. Vi kommer inledningsvis att inventera intressen hos seniorerna genom att vi fyller i ”Boken om mig", en levnadsberättelse. Det är viktigt att varje senior får individuella och gemensamma meningsfulla aktiviteter.

Kontaktperson mot föreningar

Anette kommer också att agera som kontaktperson mot föreningar gällande aktiviteter.

Vi vill gärna utveckla vårt samarbete med de ideella organisationerna och föreningslivet och tanken är att detta ska underlätta för dem att vända sig till oss med erbjudanden och frågor, berättar Anette Alvarsson.

Engagerande aktiviteter

Under året har verksamheterna bjudit på flera musik- och dansföreställningar (bland annat Picnic in the Park med Skånes Dansteater), firat högtider och tack vare demensföreningen bjudit på både tårta och musik vid några tillfällen. Aktivitetsombuden har precis påbörjat ett strukturerat arbete med aktiviteter även i vardagen.

Vi håller på att köpa in nya aktivitetshjälpmedel, allt ifrån ordlekar och memoryspel till elektroniska hundar och katter som våra äldre kan klappa.

Att djur kan ha en positiv inverkan på äldre är väl dokumenterat. När allergier inte tillåter närvaron av ett levande djur som de boende kan klappa, kan ett elektroniskt sådant ge möjlighet till taktil beröring och väcka minnen.

Projekt MER

Särskilt boende har även gått med i ett projekt som kallas MER. Projektet vänder sig till personer med kognitiv svikt och fokuserar på Musik/Naturljud, Enhet/Gemenskap och Rörelse/Andning. Tack vare bidrag från Allmänna Arvsfonden kommer dessa aktiviteter med externa aktivitetsledare att anordnas under 2022.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Anette Alvarsson, maila anette.alvarsson@lomma.se

Läs mer om utvecklingsarbete av särskilt boende

Elektronisk leksakshund som ser ut att andas.

Elektronisk leksakshund som ser ut att andas.

Utemiljö med röda stolar och träbord

Växthuset vid Strandängsgatan och Vega lockar till uteaktiviteter.

Boken om mig, omslaget

En levnadsberättelse för de boende att fylla i.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv