Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Anhörigträffar och boenderåd

äldre man med käpp i stol

Under september anordnades anhörigträffar på kommunens särskilda boenden, där det bland annat informerades om kommande boenderåd.

Träffarna utgör ett tillfälle för anhöriga att träffas och ställa frågor eller lämna synpunkter. Under träffarna deltog cirka 50 anhöriga som i dialog med kommunen diskuterade både utvecklingsarbetet inom särskilt boende samt vården och omsorgen i Lomma kommun.

Ett förändringsarbete är påbörjat, men det tar tid innan resultatet av det långsiktiga arbetet syns tydligt ute i verksamheten. Positiva synpunkter som förmedlades av de anhöriga är att kommunikationen har förbättrats. Andra områden som diskuterades var kost, bemanning och aktiviteter.

Boenderåd

För att kunna fortsätta vara sig själva, tillsammans med andra, på våra särskilda boenden är det viktigt med delaktighet. Därför kommer det under hösten att införas så kallade boenderåd på de särskilda boendena, med målet att involvera de äldre mer kring omsorgen och boendet.

Dialogen fortsätter

Minst en anhörigträff till är inplanerad i höst och denna gång kommer mötet att ske på plats. Möjligheten till digital närvaro kvarstår, vilket underlättar för anhöriga som bor långt.

Läs mer om utvecklingsarbetet av särskilt boende

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv