Datum: | Nyheter: Övergripande

Beslutat på kommunfullmäktige den 16 september

Fasader på radhus.

Kommunfullmäktige beslutade om nya riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunfullmäktige hade sammanträde torsdagen den 16 september. Då beslutades bland annat att en gymnasieskola ska etableras i Lomma kommun. Här kommer en sammanfattning av några av ärendena som det beslutades om.

Klartecken för gymnasieskola i Lomma kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att en gymnasieskola ska etableras i Lomma kommun. Kommundirektören har nu fått i uppdrag att ta fram ett förslag på var gymnasieskolan ska byggas, genomförande och finansiering.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunfullmäktige har beslutat att anta nya riktlinjer för bostadsförsörjningen Pdf, 1.4 MB. i Lomma kommun. Enligt riktlinjerna ska det byggas i genomsnitt 150 nya bostäder kommunen per år. Under sammanträdet blev det en debatt kring hur stor andel av de nybyggda bostäderna som ska upplåtas som hyresrätter de kommande tio åren. Efter votering beslutades att minst 10 procent av nybyggnationen ska vara hyresrätter.

Enligt lag ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av fullmäktige under varje mandatperiod.

Utökad budget för byggnation av ny idrottshall på Rutsborg

Det ska byggas en ny idrottshall intill den befintliga idrottshallen vid Rutsborgsskolan i Borgeby. Med dubbla hallar utökas möjligheterna bland annat för föreningslivets verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna en utökad finansiering för projektet. Bland annat kommer det att installeras ett solcellspaket på både den befintliga hallen och den nya idrottshallen. Dessa ytterligare investeringar gör att budgeten för hela projektet utökas med 7,3 miljoner kronor till totalt 59,3 miljoner kronor.

Kommunal arbetsmarknadsenhet inrättas

Kommunens verksamhet för personers möjlighet till egen försörjning genom utbildning och arbete är i dag organiserat inom olika nämnder. Nu har kommunfullmäktige beslutat att det ska införas en kommunal arbetsmarknadsenhet och att kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett utvecklat förslag avseende vilka verksamheter som ska samlas under arbetsmarknadsenheten.

Syftet med enheten är att få mer effekt av kommunens arbete och få in fler individer på arbetsmarknaden.


Protokoll från kommunfullmäktiges möte publiceras under fliken politik och demokrati inom kort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv