Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Förskola flyttar verksamheten tillfälligt

Gul tegelfasad med fönster på Lärkans förskola.

Lärkans förskola i Bjärred flyttar tillfälligt verksamheten till Domedejlas förskola i Borgeby. Anledningen är att Lärkan har drabbats av skadedjur. Fastighetsavdelningen och Anticimex är igång med skadebekämpning och för barnens bästa flyttas verksamheten tillfälligt med start tisdagen den 7 september.

Det har nyligen uppdagats problem med råttor på Lärkans förskola i Alfredshäll. Åtgärder med skadebekämpning har satts in direkt – fällor är uppsatta och kommunen har undersökt hur råttorna kan ha tagit sig in och brunnarna har redan åtgärdats. Vidtagna åtgärder har dock hittills inte gett önskat resultat.

För förskolan är det viktigt att barnen har en trygg och säker miljö. Vi flyttar därför tillfälligt alla barn och all personal från Lärkans förskola till Domedejlas förskola i Borgeby. Avdelningarna kommer att hållas intakta med personal och barn. På Domedejlas förskola kommer Måsen att vara i avdelning Plutos lokaler och Ugglan i Centralen.

Berörda vårdnadshavare är informerade.

Detta är en tillfällig lösning och mer information kommer när något ändras. Ambitionen är att barn och personal ska kunna återuppta verksamheten på Lärkans förskola igen så fort problemet är åtgärdat.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johanna Hallberg

Navigera vidare

Arkiv