Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Komplettering till översiktsplan 2020

Översiktsplan 2020.

En komplettering till översiktsplan 2020 för Lomma kommun har nu publicerats på vår hemsida.

Kompletteringen utgörs av en sammanställning av ”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,” i enlighet med 3 kap. 5§ 4 Plan och Bygglagen (SFS 2010:900).

Kompletteringen samt övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga till den 1 oktober 2021 i receptionen på Kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid samt på biblioteket i Bjärred, Folkungavägen 6 och biblioteket i Lomma, Hamntorget 1 under bibliotekens öppettider. Du kan även hitta de kompletterande handlingarna här.

Synpunkter ska skriftligen, med namn och postadress, ha inkommit till Kommunstyrelsen, Lomma kommun, 234 81 LOMMA eller kommunstyrelsen@lomma.se, senast 1 oktober 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Navigera vidare

Arkiv