Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en händelse inom hemsjukvården enligt Lex Maria

Lex Maria

Lomma kommun anmäler en händelse inom hemsjukvården enligt Lex Maria. En patient i hemsjukvården fick korttidsverkande smärtstillande läkemedel istället för långtidsverkande vilket medförde svåra smärtor och försämrat allmäntillstånd.

Patienten blev så allmänpåverkad att sjukhusvård krävdes. Patienten är nu hemma igen och mår efter omständigheterna bra. För att förebygga att detta kan hända igen skärper kommunen uppföljning med hjälp av så kallad smärtskattning och täta uppföljningar inom hemsjukvården.

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv