Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler risk för missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Händelse anmäls till IVO enligt Lex Sarah.

Lomma kommuns arbete med att identifiera kvalitetsbrister ger fortsatt resultat. Medarbetare inom särskilt boende har en högre kompetens kring avvikelser och missförhållanden vilket innebär att kommunen ser och utreder brister när de uppstår i verksamheten. Att utreda brister är en bärande del i det kvalitetshöjande arbetet inom all vård och omsorg.

En anmälan enligt lex Sarah har som syfte att säkra kvaliteten. IVO granskar vårdgivarens utredning så att adekvata åtgärder vidtagits.

Händelsen inträffade en natt i juli, då en brukare avvek från sitt boende och påträffades av kommunens medarbetare utomhus. Den medarbetaren hjälpte brukaren tillbaka in på boendet igen där hen fick omsorg och tillsyn av omvårdnadspersonal samt medicinsk bedömning av sjuksköterska. Brukaren återhämtade sig efter en stund. Händelsen bedöms utgöra en risk för missförhållande på grund av bristande dokumentation.

Utredning av händelsen

Utredningen visar att nattarbetaren vistades i personalrummet mellan insatser hos brukare, vilket medfört att hen inte hört att berörd brukare lämnat sin bostad. Brukaren har ej rörelselarm då det inte bedömts finnas behov av det.

Utredningen visar också att det saknas adekvat social dokumentation som beskriver uppdaterat behov hos brukaren.

Vidtagna och planerade åtgärder

Verksamheten fortsätter påbörjat arbete med att säkerställa att medarbetare har utbildning i social dokumentation och inloggning i dokumentationssystemet. Verksamheten kommer också att säkerställa att rutiner för larm och dokumentation och rutin för när brukare avviker följs.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv