Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en lex Maria till IVO

Lex Maria.

Enligt lex Maria är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser där patienten utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada, som följd av den vård hen har fått. Syftet är att säkra kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Lomma kommun anmäler en händelse inom hemsjukvården enligt lex Maria. En patient inom hemsjukvården fick hjälp med dropp i bostaden. För att säkra dropphastigheten av lösningen till patienten iordningsställs droppen med hjälp av en droppräknare. Droppräknaren blev felaktigt inställd och patienten fick nutritionslösningen för snabbt. Patienten blev som konsekvens till händelsen kraftigt påverkad, men behövde inte uppsöka sjukhusvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bedömning är att det inte finns bakomliggande orsaker såsom bristande rutiner eller slarv till att händelsen som inträffat, utan att det beror på den mänskliga faktorn hos den enskilda sjuksköterskan. Förtroendet mellan sjuksköterskan och patient är intakt.

Lex Maria

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

  • medarbetare som utför hälso- och sjukvård ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv