Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Satsningen Expresslov gav positiva resultat

Expresslov

Pandemin har medfört flera omställningar för oss alla och byggenheten i Lomma kommun har haft som ambition att ställa om sin verksamhet i stället för att ställa in. Detta i kombination med en satsning på att öka servicen i stort har fredagarna under våren ägnats åt Expresslov, där bygglovshandläggare har träffat bygglovssökande antingen utomhus eller digitalt, för att ge bygglov för enklare åtgärder redan samma dag.

Expresslov var en ny satsning, där handläggare från byggenheten funnits på plats utanför Lomma bibliotek, utanför medborgarhuset i Bjärred eller digitalt varje fredag mellan 19 mars och 11 juni för bokade möten. Vid dessa tillfällen möttes handläggarna och bygglovssökanden för att ha en avstämning kring varje specifik ansökan och projekt.

Resultatet av Expresslov

Mer än hälften av alla Expresslovsmöten resulterade i att bygglovssökande fick sitt bygglov redan samma dag. Med anledning av att vissa ärenden var mer komplicerade än andra behövdes några av ärendena inkomma med kompletteringar för att kunna få bygglov och en del möten har varit mer rådgivande i syfte inför kommande ansökningar.

Det har varit fantastiskt roligt att varje fredag varit fullbokad och att om en tid avbokats har den alltid bokats av någon annan vilket tyder på att detta var en uppskattad nysatsning, som är rätt i tiden och uppfyller förväntningar på en modern myndighet, säger Helene Blom, chef för miljö- och byggavdelningen.

Utvärdering

Just nu pågår en utvärdering av Expresslov, vad som varit bra, vad som eventuellt kan förbättras och när i tid tjänsten är som mest gynnsam för att eventuellt genomföra igen. Syftet med Expresslov är att ge optimal service till invånarna samtidigt som det ska minimera handläggningstiden i ärenden där det är möjligt.

Betydelsefull satsning

Satsningen med Expresslov har varit betydelsefull för både kommuninvånare och tjänstemän under pandemin. Dels har det kortat handläggningstiden av bygglov och tjänstemän har kunnat ha möten för att diskutera varje bygglovsansökan för att ge en snabb och god service och samtidigt genomföra en säker handläggningsprocess.

Byggenheten riktar nu ett stort tack till alla er som använt er av tjänsten Expresslov och för alla trevliga möten. Vi hoppas att era byggdrömmar blir precis lika bra som ni tänkt er. Förhoppningsvis kommer Expresslov tillbaka vid fler tillfällen.

Bygglovsfrågor under sommaren

Under sommaren når du byggenheten på telefon mellan kl 09:30 och 11:30. Vi är tillgängliga för att svara på dina frågor och boka möten på plats eller digital beroende på önskemål.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv