Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Information om algblomning

Algblomning

Just nu får vi många frågor om algblomning. Starten för blomningar styrs av väder och vind och kan i stort sett dyka upp under hela året. Hittills i sommar har vi inte sett några indikationer på potentiellt skadliga algblomningar. Dessa är vanligast under högsommaren och delar av hösten.

Lugnt sommarväder kan gynna blomning av blågrönalger medan blåst oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna. Av prover som togs av Öresunds Vattenvårdsförbund den 17 juni hittades ingen algsort som bildar gifter (toxiner) och som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor.

Kan man bada vid algblomning?

Vår rekommendation är att undvika bad när det finns tydliga tecken på algblomning. Välj i första hand alternativa badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Algförekomsten vid våra stränder kan variera kraftigt och kan även skilja sig från dag till dag beroende på vatten- och väderförhållanden.

Att tänka på om bad ändå sker

Om bad ändå sker är det viktigt att inte svälja vattnet och duscha noggrant efteråt. Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet. Små barn och husdjur är extra känsliga och löper störst risk att påverkas. Ha särskild uppsikt över barn och husdjur så att de inte får i sig vattnet.

Symptom

Du som har fått i dig gift från alger kan få ett eller flera av följande besvär:

  • Hudirritation - hudutslag och klåda
  • Besvär i ögonen, till exempel röda ögon och att det kliar
  • Huvudvärk
  • Magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.

Du kan också få feber och bli svag i musklerna om du har fått i dig stora mängder gift. Din lever och dina njurar kan också påverkas. Besvären brukar komma några timmar efter att du har badat eller fått i dig vatten med blommande alger.

För husdjur som druckit vatten som innehållit algtoxin är de första tecknen allmän oro och darrighet.

Det är säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Under perioder av lugnt vatten och hög vattentemperatur kan större mängder plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och nästintill ogenomskinligt. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn.

Du kan normalt inte själv se om en algblomning är giftig eller inte. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög. Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Misstänker du algblomning vid våra badplatser eller att du har råkat ut för algtoxinförgiftning bör du kontakta Miljöenheten på Lomma kommun.

Misstänkta algblomningar kan också rapporteras till Informationscentralen. Klicka på länken här för att komma till sidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv