Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Goda utbildningsresultat fortsätter att bli ännu bättre

Sommarlov vid piren i Lomma hamn.

I Lomma kommun jobbar vi mot målet att 100 % av eleverna ska bli behöriga till gymnasiet. Läsårets utbildningsresultat visar att gymnasiebehörighet, inklusive nyanlända, har ökat från förra läsårets 95,9 % till 96,4 %. Det är extra glädjande med tanke på utmaningarna i undervisningen under pandemin.

Jag är stolt över att våra lärares och skolledares dagliga arbete tillsammans med våra elevers kunskapstörst och målmedvetna arbete återigen har gett oss ett riktigt fint kvitto på att hårt arbete lönar sig, säger Fredrik Axelsson som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Det genomsnittliga meritvärdet fortsätter också att öka från 266 förra läsåret till 275. Trenden visar också att pojkar närmar sig flickors resultat. Skillnaden föregående år var ca 25 poäng, i år har detta minskat till ca 20 poäng.

Vi noterar speciellt att pojkarna har förbättrat sina meritvärden rejält, med drygt 10 meritpoäng. Kommunfullmäktige har satt som riktat mål till barn- och utbildningsnämnden att förbättra pojkarnas utbildningsresultat. Nu har grundskolorna nått det målet med råge tack vare mycket professionella lärarinsatser som gjort att eleverna blivit ännu mer motiverade, säger förvaltningschef Martin Persson.

Det är otroligt glädjande att eleverna i våra skolor fortsätter att prestera så här fina skolresultat. I Lomma upprätthålls den röda tråden från hemmet till skolan och tillbaka. Eleverna kommer med nyfikenhet till skolan och möts med höga förväntningar av läraren i klassrummet. Jag är särskild nöjd med hur skolorna ställt om och hur eleverna hanterat pandemin, säger Fredrik Axelsson.

Gymnasiebehörighet på enhetsnivå över tid kan du läsa mer om i förra årets Lärrapport: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson

Navigera vidare

Arkiv