Datum: | Nyheter: Trafik & resor

Södra västkustvägen stängs av mellan Bjärred och Habo Ljung efter trafikincident

Vägarbete

Efter en rad incidenter där anvisning från skyltar och trafikvakter inte respekterats vid projektet på Södra västkustvägen tvingas vi nu att stänga av vägen med fysiska hinder med start idag till och med den 30 juni. Södra västkustvägen stängs av i höjd med Tolvevägen och Carl Olssons väg.

I samband med byggnationen av gång- och cykelbana längs Södra västkustvägen mellan Habo Ljung och Bjärred har skyltar ignorerats och obehörig trafik har kört genom arbetsområdet. För att komma till bukt med problemet och skapa en säker arbetsmiljö tillsatte vi trafikvakter och en ledsagare för att lotsa den trafiken som trots allt valde att köra genom byggarbetsplatsen. Tyvärr har dessa åtgärder inte respekterats av alla trafikanter.

Därav stängs vägen av med fysiska hinder. Vägen kommer att vara avstängd med dessa hinder till och med den 30 juni för att säkerställa en god arbetsmiljö. Endast boende, cyklister och Skånetrafikens linjebussar kommer att släppas igenom. All annan trafik hänvisas att köra via Lundavägen och Lerbäcks väg.

Genom att ignorera de anvisningar och regler som finns vid en arbetsplats utsätter man inte bara sig själv utan även de som arbetar i området för fara. Vid samtliga projekt i Lomma kommun arbetar vi för att säkerställa en god arbetsmiljö och vidhålla en hög säkerhet för både skyddade och oskyddade trafikanter.

Tack för visad hänsyn på vår arbetsplats!

Södra västkustvägen är avstängd för obehörig trafik. Vänligen följ skyltar som leder trafiken via Lundavägen och Lerbäcks väg.

Södra västkustvägen är avstängd för obehörig trafik. Vänligen följ skyltar som leder trafiken via Lundavägen och Lerbäcks väg.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv