Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ny idrottshall vid Rutsborgskolan – så påverkas du som boende under bygget

Illustrationsbild för hur den nya hallen vid Rutsborg kommer att se ut. Den vänstra delen är befintlig och den högre delen är kommande tillbyggnation. Bild: Kamikaze

Illustrationsbild för hur den nya hallen vid Rutsborg kommer att se ut. Den vänstra delen är befintlig och den högre delen är kommande tillbyggnation. Bild: Kamikaze

Vid årsskiftet planerar vi att starta om- och tillbyggnaden av Rutsborgshallen i Borgeby. I anslutning till nuvarande hall ska en lika stor ny idrottshall med tillhörande läktare byggas. Hallen kommer att skapa stort mervärde för både skolans verksamhet och lokala idrottsföreningar. Bygget beräknas vara klart vintern 2023. 

Vid varje större byggprojekt behöver byggmaterial transporteras till byggplatsen. Vid Rutsborgshallen kommer de tunga transporterna inledningsvis att ledas via den vanliga bilvägen till skolan, på Domedejlavägen. De största byggelementen kommer sedan att behöva transporteras via Anders Möllares Väg och boende längs vägen kommer till viss del att påverkas under byggperioden. 

Vi kommer göra vårt yttersta för att i största möjliga mån minska trafiken och eventuella olägenheter som bygget kan föranleda i Borgeby. På grund av vissa byggkomponenters storlek, tillgänglighet på arbetsplatsen, civilrättsliga frågor och markens topografi kommer vissa transporter oundvikligen behöva ske via Borgeby och Anders Möllares Väg, säger Christer Carlsson, projektansvarig för Lomma kommun.  

Boende och framförallt barns säkerhet under transporten är kommunens högsta prioritet. Därför kommer dessa transporter undvikas när barn är på väg till skolan mellan klockan 07:30 – 08:30. Som en extra säkerhet kommer det även finnas personal på plats som leder de större fordonen längs med Anders Möllares Väg. Närmast skolan, i slutet av Anders Möllares Väg, leds transporterna via en tillfällig väg i jordbruksfältet i norr. 

Samtliga chaufförer som är involverade i projektet kommer kontinuerligt under projektets gång att informeras om gällande trafiksituation. 

Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas till den befintliga gång- och cykelbanan strax söder om bostadsområdet mellan Norra Västkustvägen och fram till skolan. 

Läs gärna mer om den nya idrottshallen bland våra byggprojekt:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Navigera vidare

Arkiv