Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Äldreomsorg

Vad tycker du om din hemtjänst eller ditt särskilda boende? Vi vill veta!

Under juni månad kommer en enkät att skickas ut till dig som är över 65 år, har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende i Lomma kommun.

Det är viktigt för oss att våra vårdtagare och boenden trivs och är nöjda med vår verksamhet. Därför genomför vi nu en extramätning som ett led i vårt förbättringsarbete.

Dina åsikter är viktiga för oss för att kunna skapa en så bra vård som möjligt. Alla ska få en chans att göra sin röst hörd. Ta gärna hjälp av en anhörig, bekant eller god man om du behöver för att svara på frågorna. Dina svar är konfidentiella.

Frågorna i undersökningen berör delvis olika områden för respektive verksamhet, gemensamma frågor rör bemötande, kost, sociala aktiviteter, hjälpens utförande, tillgänglighet, trygghet och synen på hjälpen i sin helhet.

Enkäten skickas ut med post den 14 juni. Sista datum att svara är den 15 juli.

Det är frivilligt att delta. Dina svar hjälper oss att förbättra vår verksamhet, så vi är tacksamma om du tar dig tid att svara. Din medverkan gör skillnad!

Vill du veta mer?

Undersökningen genomförs av Research & Management, RBM AB på uppdrag av Lomma kommun. Om du har frågor eller om du inte kan delta i undersökningen, kontakta oss via e-post: surveys@rbmab.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv