Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Utvärdering av Trivselhuset

Trivselhuset i Lomma

Den 30 augusti planerar Trivselhuset att öppna igen, med reservation för anpassningar till då rådande smittläge och eventuella restriktioner från Folkhälsomyndighet och regering. Fram tills dess kommer en utvärdering att genomföras för att bättre kunna anpassa verksamheten efter behov och förutsättningar.

Ett år med pandemi och begränsat stöd och service i förvaltningens olika verksamhetsområden har inneburit att det finns ett behov att se över innehåll och utformning av mötesplatsen Trivselhuset.

Utvärderingen kommer att göras under sommaren och syftar till att undersöka hur stödet till de som besöker Trivselhuset regelbundet har fungerat under pandemin, samt vilka framgångsfaktorerna har varit.

Förutom att undersöka hur stödet och aktiviteterna fungerat under pandemin kommer vi kommer också att undersöka hur andra kommuner löser stödet för målgruppen och ta del av den forskning som finns inom området, berättar Felicia Mellgren Sandkvist, avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen.

Framtida utvecklingsområden

Sedan hösten 2020 har Socialförvaltningen utrett behovet av en arbetsmarknadsenhet. Ett utvecklingsområde som lyfts fram handlar om hur kommunen uppfyller sin skyldighet att erbjuda meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsvariation.

Genom samordning av de verksamheter som styrs av socialtjänstlagen respektive lagen för stöd och service till vissa kan stödet till denna målgrupp öka, menar Felicia Mellgren Sandkvist.

Utifrån resultatet av sommarens undersökningar och förvaltningens förutsättningar, kommer en ny handlingsplan gällande framtida stöd och service avseende arbete och sysselsättning för målgruppen att arbetas fram.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Navigera vidare

Arkiv