Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö

Så mäter vi badvattnets kvalitet

Provtagningsflaska vid stranden

Många har hört av sig till kommunen och varit oroliga för hur vattnet vid badplatserna har påverkats av avloppsläckan i Köpenhamn. Resultatet från måndagens badvattenprovtagning visar att vattnet vid badplatserna i kommunen håller en fortsatt bra kvalitet.

Miljöenheten tar badvattenprover varannan vecka under hela badsäsongen, från 24 maj till 31 augusti. Vid provtagning mäts vattentemperaturen och det görs en okulär bedömning genom att titta efter om det är algblomning i vattnet. Proverna skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys och det tar cirka en dag för att få ett provresultat.

Måndagen den 7 juni var miljöenheten ute och tog badvattenprover. I samband med provtagningen uppmärksammades inget avvikande i vattnet och provresultaten visar att badvattnet har en bra kvalitet vid samtliga badplatser i kommunen.

Badplatser och badvatten

Så fort vi får tillgång till provresultaten publiceras de på webbplatsen Badplatsen. där du kan se badvattnets kvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilken temperatur vattnet hade vid provtagningstillfället samt eventuell information om avvikelser.

Du kan även läsa mer om badvattnets kvalitet under Stränder och badplatser/Badvattnets kvalitet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv