Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp

Planerna på den nya grundsärskolan i full gång

Vårdnadshavare tittar på ritningar till den nya grundsärskolan

Informationsmöte vid Karstorp Norra i Lomma där ritningar till den nya grundsärskolan visades upp.

Hösten 2021 tas det första spadtaget till det som ska bli den nya grund­särskolan. Den nya byggnaden uppförs på skolområdet vid Karstorp Norra i Lomma. Detta var också platsen där vårdnadshavare nyligen fick information.

Lomma kommun har fattat beslut att driva grundsärskolan i egen regi. Vid Karstorp Norra etableras därför en grundsärskola med hög kvalité och stor lyhördhet för elevernas individuella behov. Bygget inleds i början av höstterminen 2021 och invigning av verksamheten planeras till hösten 2022.

Vid två tillfällen har vårdnadshavare bjudits in till informationsmöte om den nya grundsärskolan. Då fick de även chans att se skisserna och ritningarna över den kommande skolbyggnaden och utemiljön runt omkring. Elever mottagna i grundsärskolan behöver alltid en anpassad lärmiljö, behovsanpassad utifrån varje elevs behov. Anpassningar utifrån fysiska, kognitiva, social och stimuli behov kommer tillgodoses i våra nya lokaler.

En landskapsarkitekt har skapat en utemiljö som bygger på lust, tillgänglighet och rörelseglädje. Varje stadie har en egen nära utemiljö med möjlighet till undervisning utomhus och möjlighet till egen plantering. Det kommer finnas gungor, pingisbord, småbord, multiaktivitetsbana, skog och natur att strosa runt i och möjlighet att vara ute under tak/sol- och regnskydd.

Om grundsärskolan

Grundsärskolan ska finnas för elever i åk 1–9. Vår ambition är även att kunna erbjuda en kvalificerad förskole­klassverksamhet för förskoleklass. Vi kommer erbjuda både ämnes- och ämnesområdesundervisning.

Undervisningen i grundsärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer läroplan, Lsär11 och kursplanerna är anpassade för grundsärskolans elever. I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

Avdelningen för funktionsstöd – Skolskeppets verksamhet

Skolskeppet verkställer beslut om LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) för insatserna korttidsvistelsen och korttidstillsyn för Lomma kommuns elever. Dessa elever kommer också använda och vistas i våra nya lokaler för att barnets helhet ska vara så bra och kontinuerlig som möjligt.

 

Översiktsvy över den nya grundsärskolan.

Översiktsvy. Illustration: Kamikaze Arkitekter

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby

Navigera vidare

Arkiv