Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Omsorg & hjälp, Uppleva & göra, Övergripande

Så påverkar lättnaderna Lomma kommuns verksamheter

Fasaden på Lomma bibliotek

Biblioteken i Lomma och Bjärred återgår till ordinarie öppettider den 9 juni.

Den 1:e juni öppnade regeringen upp för lättnader av de restriktioner som införts under pandemin och har tagit fram en plan för hur vi ska kunna återgå till en mer normal vardag. Planen består av fem steg. Steg 1 trädde ikraft den 1 juni och innebär bland annat att fler personer kan mötas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Lättnaderna i restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. påverkar flera av Lomma kommuns verksamheter. Här är en sammanfattning kring hur du som kommuninvånare påverkas vid kontakt med våra olika verksamheter.

Kultur och fritidsverksamheten

 • Kommunens bibliotek öppnar upp som vanligt från och med den 9 juni men med ett maxantal personer per kvadratmeter. Efter den 15 juli kan maxantalet komma att tas bort.
 • Idrottsanläggningar öppnar upp för föreningar och tävlingar tillåts men med ett maxantal av deltagare. Den 15 juli kan maxantalet komma att tas bort och det är upp till föreningarna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Kulturskolan kommer som vanligt hålla stängt under sommaren och öppnar upp igen höstterminen 2021, men troligtvis inte på samma sätt som tidigare då goda erfarenheter finns av distansutbildning.
 • Fritidsgårdarna har öppnat upp som vanligt från och med den 1 juni med förbehållet om maxantal per kvm. Efter den 15 juli kan detta maxantal komma att tas bort.

Hälsa, vård och omsorgsverksamheten

 • Dagverksamheten på Strandängen ser över sina rutiner för att kunna öppna upp igen 14 juni.
 • Särskilt boende – närstående, besökare och ideella föreningar. Verksamheten fortsätter iaktta försiktighetsåtgärder och undviker inomhusaktiviteter och samlingar samt behåller en del av skyddsåtgärderna. Nya riktlinjer från 7 juni innebär bland annat att visir kan tas bort i vård- och omsorgsarbetet om vårdtagaren inte har Covid-19 eller om avdelningen är fri från smittspårning. Samtal sker med Smittskydd Skåne kontinuerligt och förhoppningen är att kunna öppna upp den 15 juli men tills annat besked kommer fortsätter smittskyddsåtgärderna och verksamheten håller enbart utomhusaktiviteter.
 • Restaurang Havsblick ser över sina rutiner för att kunna öppna upp igen den 16 augusti för sittande gäster. Idag finns möjlighet för avhämtning.
 • Respektive chef på mötesplatserna ser över sina rutiner för att kunna öppna upp igen den 15 juli utifrån de förutsättningar som verksamheterna har. De digitala lösningarna har varit omtyckta och kommer till viss del att fortsätta.

LSS-verksamheten

 • Respektive chef på mötesplatserna ser över sina rutiner för att kunna öppna upp igen efter sommaren utifrån de förutsättningar som verksamheterna har. De digitala lösningarna har varit omtyckta och kommer till viss del att fortsätta.

Individ- och familjeomsorgen

 • Trivselhuset ser över sina rutiner för att kunna öppna upp igen den 30 augusti.
 • Ekonomiskt bistånd. En del möten med invånare har genomförts digitalt under pandemin. De invånare som behöver fysiska möten kommer erbjudas det även framöver. Möten kommer fortsättningsvis att hållas digitalt i de ärenden där det fungerar.
 • Hembesök och uppsökande verksamhet (inom IFO, LSS och HVO). Startar upp igen från 15 juli. Viss omställning har gjorts under pandemin och kommer att fortsätta även framöver. De hembesök som måste utföras genomförs redan idag.

Förskoleverksamheten

 • Öppen förskola öppnar upp som vanligt den 23:e augusti.

Förtroendevalda

 • Nämndssammanträdena för förtroendevalda planeras att genomföras fysiskt igen efter sommaruppehållet.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Navigera vidare

Arkiv