Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Aktiviteter och rekrytering fokus för särskilda boenden

Närbild av två par händer som håller i varandra,stöttande

Nu har kommunens särskilda boenden varit i Lomma kommuns regi i snart tre månader. Arbete med att långsiktigt bygga upp en välfungerande äldreomsorg pågår för fullt. Vi gjorde en kort avstämning med projektledare Livia Deák Jönsson.

Den första mars övergick kommunens särskilda boenden i egen regi. Vad har hänt sedan dess och vad står på agendan nu? frågade vi Livia Deák Jönsson, projektledare och numera även avdelningschef för särskilda boende:

Projektledare Livia Deák Jönsson

Projektledare/avd.chef Livia Deák Jönsson

Arbetet har varit intensivt. Förutom processen med att tillsätta nya chefer och medarbetare, arbetar vi med att utveckla aktivitetsutbudet och måltidsupplevelsen. På våra boenden är tanken att man ska kunna fortsätta vara sig själv – tillsammans med andra, förklarar Livia och berättar vidare;

Sakta men säkert har vi kommit igång med flertalet populära aktiviteter, såsom sittgympa, bowling, promenader och bakning på en del av våra boenden. Dessutom är vi i startgroparna när det gäller att utveckla aktiviteterna ytterligare.

Så kallade aktivitetsombud på boendena ska tillsammans med den förebyggande verksamheten ta fram ett utbud av aktiviteter som ska kunna anpassas till de olika boendena och vårdtagarnas egna individuella önskemål. Inom kort kommer vi presentera ett utbud med en rad olika konkreta aktiviteter till alla våra boenden. Tanken är att dessa aktivitetsombud och en central resurs från förebyggande verksamhet ska hålla i kontakterna med ideella föreningar. 

Påskdukning

Påskfint på Jonasgården

Gällande måltider har vi påbörjat arbetet med att ta fram en kostpolicy för äldreomsorgen utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och ser över utbudet av mellanmål och kvällsmat.

Det är inte bara maten i sig som är viktig, utan även själva måltidssituationen. Under påsk och valborg serverades extra festliga måltider på äldreboendena.

Rekrytering och bemanning

Just nu pågår ett intensivt arbete med att rekrytera sommarvikarier. Detta gör vi samtidigt som vi håller på att trygga grundbemanningen.

Schemaläggning är en viktig fråga och vi har precis påbörjat arbetet med att se över möjligheten att införa heltid till de medarbetare som vill höja sin tjänstgöringsgrad. Det är ett bra sätt att bibehålla kompetens och skapa stabilitet när det gäller bemanningen på våra boenden. Några delade turer blir det inte tal om. (Delade turer betyder att man delar upp ett arbetspass i två delar, med en lång paus mellan.)

Samordnare

Under våren anställdes fyra samordnare som ett administrativt stöd för chef och verksamhet. Samordnarna ska även vara en länk mellan medarbetare, chef och närstående.

Utbildning

Både ledningsteam och medarbetare är viktiga komponenter i vårt utvecklingsarbete. Redan under hösten 2020 påbörjades kompetensutvecklingsinsatser inom läkemedel, demens och utbildning om åldrandet och åldrandets sjukdomar, berättar Livia.

Introduktionsutbildningar har påbörjats för nya medarbetare, i syfte att ge dem en gedigen kunskapsbas inom de områden som är viktiga för deras uppdrag. Omvårdnadspersonalen genomför även praktiska moment under introduktionen.

Digitalisering och larm

Wi-fi-installationen för våra verksamheters behov är snart i mål. Under sommaren påbörjas installationen hos våra boende och kommer att slutföras under perioden september/oktober. Sedan kan man som hyresgäst välja egen bredbandsleverantör om så önskas.

Det pågår även projektering för att upphandla nya larm på våra särskilda boenden. Arbetet med installation av nya larm hoppas vi kunna påbörja i höst, avslutar Livia Deák Jönsson.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson

Navigera vidare

Arkiv