Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ansökan om bygglov som avviker från detaljplan

Bygglov

Ett ärende om bygglov för nybyggnad av grundskola på fastigheten Vinstorp 40:1 har inkommit till Lomma kommun och strider mot gällande detaljplan avseende fasadbeklädnad. Eventuella synpunkter lämnas senast den 31 maj 2021.

Ansökan om nybyggnad av grundskola på fastigheten Vinstorp 40:1. De föreslagna åtgärderna strider mot områdets detaljplan avseende fasadbeklädnad. Enligt
detaljplanen ska fasader bekläs med tegel eller fasadskivor. I aktuellt förslag ska fasader utföras med stående träpanel.

Under byggtiden kommer även byggbodar att placeras på fastigheten. Bodarna placeras på mark som är avsedd för park (gång- och cykelbana, plantering och lekyta) och avviker därför mot detaljplanen.

Tillgängliga handlingar

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingar tillgängliga under tiden 17 maj 2021 - 31 maj 2021 kl 09.00 – 15.00 varje helgfri dag med undantag av lördagar hos miljö- och byggförvaltningen, Lomma kommun.

Du kan även se handlingarna genom att klicka här. Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter till och med 31 maj

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 LOMMA senast den 31 maj 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv