Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ansökan om bygglov som avviker från detaljplan

Bygglov

Ett ärende om bygglov för tillbyggnad av idrottshall på fastigheten Borgeby 17:164 har inkommit till Lomma kommun och strider mot gällande detaljplan. Eventuella synpunkter lämnas senast den 2 juni 2021.

Ansökan om tillbyggnad av Rutsborgshallen på fastigheten Borgeby 17:164 har inkommit till Lomma kommun. De föreslagna åtgärderna strider mot områdets detaljplan avseende byggnadshöjd. I samband med tillbyggnaden kommer byggbodar att placeras på fastigheten under byggtiden.

Byggbodarnas placering avviker mot detaljplanen då de placeras på prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Tillgängliga handlingar

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingar tillgängliga under tiden 12 maj 2021 - 2 juni 2021 kl 09.00 – 15.00 varje helgfri dag med undantag av lördagar hos miljö- och byggförvaltningen, Lomma kommun.

Du kan även se handlingarna genom att klicka här. Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter till och med 2 juni

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 LOMMA senast den 2 juni 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv