Datum: | Nyheter: Kommun & politik, Övergripande

Årsredovisningen visar stadig ekonomi

Pågatåg stannar vid Lomma station.

Starten av persontågstrafiken på Lommabanan listas som en av årets viktigaste händelser i årsredovisningen för 2020.

Lomma kommuns årsredovisning för 2020 är nu färdig. Årets verksamhet uppvisade ett positivt resultat på 91,7 mnkr, vilket är 50 mnkr högre än budgeterat resultat. Här kan du ta del av hela årsredovisningen Pdf, 4.9 MB..

Anledning till det positiva resultatet är:
  • Nämnderna uppvisar en positiv budgetavvikelse på 25,5 mnkr. Detta beror delvis på en lägre befolkningsökning framförallt inom för- och grundskolan, en viss överkompensation i ersättning för sjuklönekostnader samt ett positivt resultat inom exploateringsverksamheten.
  • Finansförvaltningen uppvisar en positiv budgetavvikelse på 15,6 mnkr. Skatteintäkterna blev lägre än budgeterat pga covid-19 men detta kompenserades av staten med beslut om extra statsbidrag för 2020 vilket innebar en överkompensation jämfört med de minskade skatteintäkterna.
  • Värdeökningen på kommunens pensionsförvaltning med 9 mnkr.

Årsredovisningen listar också de viktigaste händelserna under 2020. Här är en sammanfattning av några av dem:

  • Tågstationen invigdes digitalt i december 2020. Samma dag började persontågen rulla, både i riktning mot Malmö och mot Helsingborg.
  • För första gången omvandlades Kajgatan till en Sommargata med uteserveringar, planteringar och allmänna sittmöbler. Sommargatan blev en succé och kommer att genomföras även under 2021.
  • Lomma kommuns utsågs av tidningen Aktuell hållbarhet till landets fjärde bästa kommun. Under året antogs även en ny energi-och klimatplan för åren 2021 med målsättningen att utsläppen av växthusgaser ska minska i snabbare takt än de regionala och nationella målen.

Hur fördelas mina skattepengar?

Ungefär hälften av din hundralapp i skatt går till grundskoleverksamheten, hälsa, vård och omsorg samt den tekniska verksamheten.

Illustration över hur 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2020, fördelat efter verksamhetsområde. Till exempel gick 26,54c kronor till grundskoleverksamheten och 15,87 kronor till hälsa vård och omsorg.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Samuel Sköld

Navigera vidare

Arkiv