Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Bildrike förskola läggs ned

Barn pysslar med klossar till en ram.

Minskat barnantal i kommunen gör att verksamheten i kommunens förskolor behöver minska antalet platser. Bildrike förskola i Lomma föreslås nu läggas ned till höstterminen. Alla inskrivna barn erbjuds plats på Lerviks förskola. 

Lomma kommun har haft kontinuerlig tillväxt i befolkningsprognosen för barn i åldrarna 1 - 5 år fram till 2019. Sedan dess har antalet barn minskat och vi har successivt kunnat lämna tillbaka de flesta av de temporära lokalerna, paviljongerna, som använts i förskoleverksamheten. Prognosen för 2021 markerar ytterligare minskning av antalet barn.

Förskolorna och skolorna behöver goda planeringsförutsättningar.

I kombination med minskat barnantal i kommunens förskolor behöver verksamheterna organiseras på ett resurseffektivt sätt. Söktrycket på Bildrike förskola inte är lika högt som på flera andra förskolor. Dessutom är Bildrike förskola lokaliserad i direkt geografisk närhet till flera andra förskolor (Slåtterängens förskola, Lerviks förskola, Smultrongården).

Detta gör att Bildrike förskola föreslås läggs ned den 18 augusti. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut i ärendet under nästa sammanträde, den 4 maj.

Plats på Lerviks förskola

Alla inskrivna barn på Bildrike förskola erbjuds plats på Lerviks förskola och tillsvidare anställd personal erbjuds följa med till de nya lokalerna. För den som önskar plats på annan förskola finns möjlighet i mån av plats. Om annan plats än Lerviks förskola önskas behöver en ny ansökan om plats via e-tjänsten skickas in. Vi garanterar dock alla berörda barn och personalen plats på Lerviks förskola.

Den som har sökt plats för sitt barn till Bildrike förskola, kan lägga till eller ta bort önskemål i sin ansökan utan att det påverkar ködatum. Detta görs i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bildrike förskola kommer att användas till annan kommunal verksamhet, vilken är ännu inte bestämd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Kvist

Navigera vidare

Arkiv