Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Lägesrapport kring vaccinering april

Spruta och medicinflaskor

Vi befinner oss fortfarande i fas 2 i vaccinationsprogrammet mot covid-19. Vaccinationen av äldre är prioriterad i denna fas.

Vaccination av åldersgruppen 65+ pågår i hög hastighet. Det har skickats ut brev om vaccinering till åldersgrupperna 70-75 år samt 65-69 år. Åldersgruppen 60-64 kommer att få sina brev med start vecka 17.

Region Skåne har i princip slutfört vaccinationer med dos 1 av personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation eller har dialysbehandling samt deras hushållskontakter.

Vaccinationer av LSS-brukare pågår, takten beräknas kunna öka under vecka 16/17.

Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer kommer att vaccineras av primärvården. Detaljplanering för genomförande av denna fas pågår tillsammans med primärvården

Fortsätt följa riktlinjerna

Fram till den 13 april har det registrerats nästan 256 000 givna vaccinationsdoser till 180 000 personer i Skåne. Det innebär att drygt 76 000 personer är fullvaccinerade med två doser. Det motsvarar drygt 7 % av den vuxna befolkningen.

Oavsett om man har blivit vaccinerad eller ej, är det viktigt att man fortsätter att följa de allmänna råden för att bromsa smittspridningen i samhället.

All vaccinering är frivillig i Sverige. Det är tillgången på vaccin som avgör hur snabbt vaccinationen kommer att erbjudas olika grupper. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först.

Region Skåne har huvudansvar

Det är Region Skåne som tillsammans med primärvården (vårdcentralerna) har huvudansvaret för att vaccinera mot covid-19. Kommunen är behjälplig när det gäller logistik för de kommuninvånare som bor på särskilt boende eller har hemtjänst med omvårdnad alternativt är inskrivna i hemsjukvården.

Lomma kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller i vilken ordning kommuninvånarna ska vaccineras, ett gemensamt arbete med de tre vårdcentraler som finns i Lomma kommun.

Om du vill veta mer om vaccination mot covid-19, finns fakta och information hos Region Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 - Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vaccination mot covid-19 - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19 - folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jeanette Brink

Navigera vidare

Arkiv