Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Ansökan om bygglov som avviker från detaljplan

Bygglov

Två ärenden om bygglov som avviker från gällande detaljplan har inkommit till byggenheten i Lomma kommun. Eventuella synpunkter lämnas senast den 5 maj 2021.

Lomma 25:45

Ansökan om tidsbegränsat lov för uppställning av byggbod i samband med fasadrenovering på fastigheten Lomma 25:45. Åtgärden avviker från detaljplanen i fråga om placering, byggrätt och utvändig beklädnad.
Klicka här för att se handlingarna. Pdf, 844.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lomma 33:42

Ansökan om uppförande av plank på fastigheten Lomma 33:42. Planket placeras på punktprickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, och avviker därmed från detaljplanen.
Klicka här för att se handlingarna. Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillgängliga handlingar

För sakägare och boende som berörs hålls ansökningshandlingar tillgängliga under tiden 21 april 2021 - 5 maj 2021 kl 09.00 – 15.00 varje helgfri dag med undantag av lördagar hos miljö- och byggförvaltningen, Lomma kommun.

Lämna synpunkter till och med 5 maj

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden, Kommunhuset, 234 81 LOMMA senast den 5 maj, 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv