Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Moderna skolmiljöer i kommunen

Första spadtaget på Bjärehovskolan

Eleverna Theodor Jönsson Wendel, Gabriel Wikström Alice Bornmark och Göta Sverkersten. I bakgrunden från vänster: Fredrik Axelsson, ordförande i BUN, Jenny Ljung biträdande rektor, Karolina Falk biträdande rektor och Susanne Haglind rektor på Bjärehovskolan.

Det storsatsas på skolor i Lomma kommun och det pågår flera projekt samtidigt. Idag togs de första spadtagen för den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolan i Bjärred och i den södra delen av kommunen byggs skolområdet Alléskolan/Pilängsskolan ut med ytterligare en huskropp.

Lomma har en tydlig ambition att fortsätta vara en attraktiv skolkommun. Ett led i detta är att skapa fler moderna skolmiljöer som främjar en utvecklande lärandemiljö. Det här kommer bli positivt för både elever och personal samt ett lyft för hela området, säger Fredrik Axelsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun.

Bjärehovskolan

Idag tog fyra av skolans elever tillsammans med rektorer, politiker och tjänstepersoner från Lomma kommun de första spadtagen på Bjärehovskolans nya skolbyggnad. Byggnaden ska innehålla 14 klassrum, 4 slöjdsalar och bli totalt 3 500 kvadratmeter stor fördelat över två plan. Den nya byggnaden ersätter nuvarande F-6- och slöjdbyggnad som rivs efter att den nya tagits i bruk. Detta gör även att den provisoriska paviljong som finns på skolan kan tas bort.

Vi ser fram emot förändringen som innebär nya och fräscha lokaler som möjliggör en modernare pedagogik och mer samverkan mellan skolans lärare, då vi hittills har varit utspridda i olika lokaler, säger Susanne Haglind, rektor på Bjärehovskolan.

Även skolgården ska göras om för att främja lek, rörelse och dessutom öka möjligheterna till att bedriva skolundervisning utomhus. Det kommer att finnas en multiplan och redskap som kan användas på både raster och i idrottssammanhang, men även uteklassrum och amfiteater som kan användas för skolämnen som traditionellt sätt har praktiserats inomhus.

I november 2022 beräknas skolbyggnaden kunna tas i bruk.

Ny mellanstadieskolan på skolområdet Alléskolan/Pilängskolan

Även skolområdet Alléskolan/Pilängskolan håller på att byggas ut för att möta det ökade elevantalet i kommunen. Skolområdet kompletteras med en mellanstadiebyggnad på 1900 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan och ska innehålla matsal och nio klassrum. Det medför att vi när projektet är klart kan ta bort de provisoriska paviljonger som idag finns på skolgården. Projektet beräknas vara färdigt sommaren 2022.

Hållbara skolor

Utöver de pedagogiska och samverkande aspekterna som tidigare nämnts finns det även ett tydligt hållbarhetsfokus på de nya skolbyggnaderna som byggs.

I de båda byggprojekten finns ett miljöfokus där vi tar hänsyn till faktorer som energi, innemiljö och byggnadsmaterial. Vi bygger hållbara skolor som ska välkomna elever och lärare en lång tid framöver, säger Lennart Månsson, ordförande i Tekniska nämnden i Lomma kommun.

Verksamheterna på Bjärehovskolan, Alléskolan och Pilängskolan kommer att fortgå som vanligt under pågående byggnation.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv