Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Planeringen för nya bostäder inom LSS

Inom avdelningen för funktionsstöd händer det saker. Verksamheten växer och planering för flera olika nya projekt pågår inom avdelningens alla olika enheter. Inom de enheter som rör bostäder är det full aktivitet.

I Lomma kommun finns idag tre gruppbostäder och en servicebostad. I en grupp- och eller servicebostad bor personer med funktionsvariationer. I en grupp- och eller servicebostad arbetar även personal dygnet runt, som ska skapa förutsättningar för de boende att leva självständiga och jämlika liv oavsett sin funktionsnedsättning.

Under hösten 2020 gjordes en genomlysning kring behoven i Lomma kommun när de kommer till ansökningar från invånare med funktionsvariationer. Vad som blev tydligt i genomlysningen var att det finns ett större behov av bostäder både nu och på sikt, än vad som finns tillgängligt i kommunen.

Att kartlägga och synliggöra prognostiserade behov är värdefullt för att kunna ta kloka beslut på både lång och kort sikt. Den genomlysning vi gjort utifrån perspektiv på boende visar tydligt att vi behöver fler bostäder, lägenheter eller boendeprofiler i vår kommun, säger Filippa Swanstein, avdelningschef för funktionsstöd.

Arbetet med att utveckla nya bostäder tar sin tid, oavsett om det är ombildning av fastigheter eller nyproduktion, men processen är påbörjat. Detta utvecklingsarbete kommer enhetschef Mikael Klang i stora delar leda utifrån avdelningen för funktionsstöd.

Det är väldigt glädjande att arbetet och planeringen för nya bostäder inom LSS är i gång. Världen rör på sig. Det som var aktuellt för ett par år sedan kan vara mindre aktuellt idag. Våra boendes förutsättningar förändras och vi måste hänga med, säger Mikael Klang, enhetschef för servicebostad inom avdelningen för funktionsstöd.

Mikael Klang, enhetschef

Mikael Klang, enhetschef

Fotnot: LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv