Datum: | Nyheter: Trafik & resor, Övergripande

Aktuellt från kommunstyrelsen den 24 mars

Vy över Varvstorget i Lomma

Varvstorget är en av de platser som föreslås få parkeringsavgifter under sommaren.

Kommunstyrelsen i Lomma kommun hade sammanträde den 24 mars. Här är en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från mötet publiceras inom kort på lomma.se Länk till annan webbplats.

Årsredovisning visar stadig ekonomi

Lomma kommuns årsredovisning för 2020 har behandlats i kommunstyrelsen. Den visar ett positivt resultat på 91,7 miljoner kronor för verksamheten, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 50,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen rekommenderar nu kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 på nästa sammanträde den 22 april. En utförligare sammanfattning av årsredovisningen och årets ekonomiska resultat publiceras i samband med detta.

En årsredovisning är en offentlig ekonomisk rapport som kommunen är skyldig att ta fram. I dokumentet listar Lomma kommun även de största händelserna under året.

Bland årets händelser 2020 finns bland annat:

  • Den 12 december invigdes Lomma station digitalt och samma dag började persontågen rulla, både i riktning mot Malmö och mot Helsingborg. Lommabanan ger unika möjligheter att utveckla våra samhällen på ett attraktivt och hållbart sätt.
  • Lomma kommun utsågs av nyhetsmagasinet Fokus till bästa kommun att leva i 2020.
  • Med anledning av pandemin ställde kommunen om sin verksamhet. Bland annat utvecklade skolorna digitala undervisningsalternativ, en volontärtjänst för att samordna hjälpinsatser skapades, ett åtgärdspaket för näringslivet togs fram och ett speciellt covid-19 team bildades inom hemtjänsten.
  • Den 1 juli till 19 augusti omvandlades Kajgatan i Lomma till gågata. Konceptet utvecklas ytterligare till årets sommarsäsong.
  • Kommunfullmäktige fattade beslut om att ingå avtal med Trafikverket om att bygga en tågstation i Alnarp. Samt att köpa mark på två olika strategiska platser, i Alnarp samt längs E6:an. Beslutet innebär fantastiska förutsättningar att utveckla Alnarp.
  • Den 1 mars 2021 övergick kommunens äldreboende till kommunal regi. Under 2020 pågick förberedelser för att trygga ett säkert övertagande av Jonasgården, Strandängsgatan och Orion/Vega.
  • Investeringarna i våra skolor fortsätter. Etapp 2 av om- och tillbyggnad på Pilängskolan i Lomma stod klar redan i maj. I augusti skedde också en digital invigning av Löddesnässkolans nya matsal, slöjdsalar och multiarena.

Riktade satsningar för trygghet

Lomma kommun är en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Detta syns bland annat i undersökningen ”Öppna jämförelser” som görs av Sveriges Kommuner och Regioner varje år. Nu har kommunstyrelsen beslutat om nya satsningar för att Lomma fortsatt ska vara en trygg kommun.

Ett av Lomma kommuns övergripande mål för verksamheten är ”Trygghet i livets alla skeden”. För att stärka arbetet mot målet ska 3,5-4 miljoner kronor satsas årligen fram till 2024. Kommunstyrelsen har nu beslutat om hur de här pengarna ska fördelas inom olika delar av verksamheten.

Bland annat utökas trygghetsvärdarnas verksamhet och platser som har identifierats som otrygga ska bli tryggare, delvis med hjälp av kameror och belysning. Dessutom fördelas medel till kompetenshöjande åtgärder gällande hantering av orosanmälningar och den uppsökande och förebyggande verksamheten i samverkan med skolan.

De övergripande målen för Lomma kommun gäller för åren 2019-2022. De övriga övergripande målen är ”Kvalitet i framkant”, ”Balanserat hållbarhetsarbete” och ”Den kommunikativa kommunen”. Läs gärna mer om våra övergripande mål på lomma.se.

 

Parkeringsavgifter under sommaren föreslås

Under somrarna är det hög beläggning på parkeringsplatserna i anslutning till våra stränder i kommunen. Därför föreslås nu att det införs parkeringsavgifter i anslutning till badplatser i Lomma och Bjärred under perioden 1 juni till 31 augusti.

Lomma kommun tar för närvarande inte ut några parkeringsavgifter vid offentliga parkeringsplatser i kommunen. För att få en effektivare omsättning på parkeringsplatserna sommartid föreslås nu att det införs parkeringsavgifter på Varvstorget, Sjögatan, Sandhamnsgatan i Lomma samt i Saltsjöbadsparken i Bjärred. Parkeringsavgiften blir 15 kronor per timme, dock maximalt 80 kronor per dygn. Parkeringsplats för rörelsehindrad föreslås förbli avgiftsfri.

Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringsavgifterna. Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 22 april.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv