Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö

Nya fall av fågelinfluensa i Skåne

Höns

Skåne är hårt drabbat av fågelinfluensa denna säsong. Den 16 mars uppmärksammades ännu ett fall av besättning smittad av fågelinfluensa, H5N8, i Smedstorp i Tomelilla kommun.

När det finns konstaterade fall av fågelinfluensa beslutar Jordbruksverket om restriktionsområden runt den smittade besättningen. Detta innebär ett skyddsområde med 3 kilometer i radie och ett övervakningsområde med 10 kilometer i radie från smittan.

I sådana område gäller skyddsnivå 3 (hög risk för smitta) och innebär att vissa åtgärder måste vidtas. I dagsläget finns fem aktuella områden i Skåne. Det finns nu ett i Tomelilla och sedan tidigare ett i Sjöbo, ett i Simrishamn och två i Trelleborg.

Vad gäller i Lomma kommun

För Lomma kommun och resten av Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2 (förhöjd risk för smitta). Skyddsnivåer med åtgärder beslutas för att minska risken för smitta och således skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa.

Skyddsnivå 2 som gäller i Sverige innebär att följande regler ska följas:

  • Fjäderfä ska hållas inomhus.
  • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
  • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade.
  • Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Läs gärna mer:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv