Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Vaccineringen inne i nästa fas

Spruta med covid-19

Vaccineringen mot covid-19 är nu framme i nästa fas. Den här veckan har kommuninvånare i åldern 85+ börjat få erbjudande om vaccinering.

Kommuninvånare i åldern 85+ kommer under denna vecka, vecka 9, få brev i sin brevlåda från Region Skåne med erbjudande om vaccinering. Efterhand kommer det skickas ut brev successivt ner i åldern fram till 60+. Lomma vårdcentral och Hälsomedicinsk center har valt att ringa upp sina listade patienten 85+ för att erbjuda vaccination.

Eftersom det har förekommit bedrägeriförsök i samband med vaccinationserbjudande, med uppmaning att lämna e-legitimation eller inloggningsuppgifter till bank, vill vi förtydliga:

  • Du ska INTE logga in med Bank-ID eller liknande för att boka in tid till din vaccinering
  • Vaccinationen är kostnadsfri

Region Skåne har huvudansvar

Det är Region Skåne som tillsammans med primärvården (vårdcentralerna) har huvudansvaret för att vaccinera mot covid-19. Kommunen är behjälplig när det gäller logistik för de kommuninvånare som bor på särskilt boende eller har hemtjänst med omvårdnad alternativt är inskrivna i hemsjukvården.

Lomma kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller i vilken ordning kommuninvånarna ska vaccineras, ett gemensamt arbete med de tre vårdcentralerna som finns i Lomma.

I Lomma kommun är vaccinationsomgången med dos 2 klar under vecka 10 på de särskilda boendena för de boende och för den personal som arbetar där. När det gäller vaccinering av personer inom hemtjänsten som har hemsjukvård, blir de sista vaccinerade under vecka 10 med dos 2. Vaccinering av omvårdnadspersonal i hemtjänst pågår, de vaccineras av regionen i Lund.

Region Skåne ansvarar för att vaccinera de brukare som bor på gruppbostad enligt LSS och för den personal som arbetar där. Det pågår nu en inventering i Region Skåne om hur logistiken ska kunna se ut för dessa personer.

Oavsett om man har blivit vaccinerad eller ej, är det viktigt att man fortsätter att följa de allmänna råden för att bromsa smittspridningen i samhället.

Bakgrund

Region Skåne började i slutet av december vaccinera mot covid-19 och planering fortgår löpande under det första halvåret av 2021. All vaccinering är frivillig i Sverige, men alla som är över 18 år rekommenderas vaccination mot covid-19.

Det är tillgången på vaccin som avgör hur snabbt vaccinationen kommer att erbjudas olika grupper. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först.

Olika ansvar

Olika aktörer är ansvariga för olika frågor.

  • Läkemedelsverket ansvarar bland annat för att utreda och fatta beslut om godkännande för vaccinerna samt att följa upp säkerhet och effekt när vaccinerna har börjat användas.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för rekommendationerna av vilka som bör vaccineras.
  • Sjukvården ansvarar för att genomföra coronavaccinationerna.

Om du vill veta mer om vaccination mot covid-19, finns fakta och information hos Region Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 - Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vaccination mot covid-19 - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19 - folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jeanette Brink

Navigera vidare

Arkiv