Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Så vänder vi skutan för äldrevården!

Tre av de nya enhetscheferna: Ricky Karlsson, Eva Malm Körkkö och Petra Birkner Carryson porträtterade i Stora sessionssalen med en målning i bakgrunden.

Ricky Karlsson, Eva Malm Körkkö och Petra Birkner Carryson är nya enhetschefer på de särskilda boendena i kommunen.

Den 1 mars tog Lomma kommun över driften av de fyra särskilda boendena som finns i kommunen, vilket redan märks på flera sätt. På våra boenden ska alla känna sig trygga och kunna fortsätta vara sig själva – tillsammans med andra.

Äldrevården i Lomma kommun har rankats lågt bland landets kommuner. Nu är målsättningen att bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner. Arbetet med att vända skutan pågår och ett par tydliga satsningar syns redan.

  • Våra äldre ska känna sig trygga och få en säker vård, samtidigt som god service är en självklarhet. Detta säkerställs bland annat genom en tydligare satsning på ett närvarande ledarskap.
  • På våra boenden ska man kunna fortsätta vara sig själv – tillsammans med andra. Därför ser vi till varje individs intressen och behov när vi planerar aktiviteter och saker att göra för våra boenden.
  • Vi satsar också på att utveckla kosten och måltiderna. En måltid är inte bara viktig ur ett näringsperspektiv, utan även en viktig del för att känna social gemenskap och lycka i det dagliga livet. Med hjälp av näringsrika och tilltalande måltider bidrar vi till en ökad livskvalité och bra hälsa för våra äldre.

Lomma kommuns särskilda boenden är Vega, Orion och Strandängsgatan i Lomma, samt Jonasgården i Bjärred. Inför övertagandet har nya enhetschefer rekryterats. Ricky Karlsson är ny chef på boendet Vega. Han ser fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet inom äldrevården.

Vi enhetschefer kommer i gemenskap med samordnare och medarbetare arbeta hårt med att bygga upp en äldreomsorg som vilar tryggt på hög kvalité och god patientsäkerhet. Hos oss vill vi skapa en trivsam och trygg miljö för medarbetare, vårdtagare och närstående, säger Ricky Karlsson.

Ledarskapet viktigt

För att våra chefer ska få de bästa förutsättningarna har vi även valt att anställa fyra samordnare som kommer att vara ett administrativt stöd både för verksamhet och chef, men också vara en länk mellan medarbetare, chef, närstående och ha kontakt med de ideella krafterna i kommunen. Även scheman har setts över för att skapa förutsättningar till ändamålsenlig bemanning.

Vi arbetar med både hjärta och hjärna, det gör att du kommer mötas av engagerade medarbetare och närvarande ledarskap på våra boenden. Vi förväntar oss en resa med utmaningar där vi måste arbeta tillsammans för att varje dag komma närmre vår slutdestination – att vara en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner, säger Ricky Karlsson.

Ledarskapet är också en viktig pusselbit för att öka tryggheten och förtroendet hos medarbetare såväl som vårdtagare och närstående. De nya enhetscheferna sätter nu in sig i verksamheten och lär känna den tillsammans med sina medarbetare för att kunna rikta fler specifika åtgärdsförbättringar framöver. Bland annat kommer en riktad satsning på medarbetarnas arbetsmiljö att göras.

Vi ser även fram emot ett bra samarbete tillsammans med vårdtagare och närstående. Det ger oss de bästa förutsättningarna att nå vår målbild nu när vi startat vår resa, säger Ricky Karlsson.

Läs gärna mer om våra särskilda boenden:

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv