Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande, Äldreomsorg

Uppdatering kring vaccination mot covid-19

Spruta och vaccinflaskor

Vaccineringen mot covid-19 fortsätter, i takt med att vaccindoserna levereras. Fortsatt är Lomma kommun inne i fas 1.

Vårdtagare och personal inom särskilda boenden har fått sin första dos och under vecka 7 kommer de flesta även att ha blivit vaccinerade med andra dosen. För de invånare som har hemtjänst med kommunal hemsjukvård är processen densamma.

Hemtjänst

Region Skåne har meddelat att de informationsbrev kommunen ska lämna till invånare med hemtjänst nu är färdiga. Hemtjänstpersonal kommer att lämna ut informationsbrevet till vårdtagare med beviljad omvårdnad enligt socialtjänstlagen med start under vecka 7. Detta rör vårdtagare med beviljad personlig omvårdnad, t.ex. hjälp med av- och påklädning, personlig hygien och med förflyttning.

Eftersom det är Region Skåne som utför vaccinationerna ska varje vårdtagare ta kontakt med sin valda vårdcentral enligt de anvisningar som finns med i informationsbrevet. Kommunen utför inga vaccinationer, men kan vid behov hjälpa till med kontakten till vårdcentralen.

När det gäller vaccination för personal i hemtjänst så är ett fåtal vaccinerade, men övriga planeras att få sin första dos 1 vecka 7 och vecka 8. Detta utförs av Region Skåne.

Restdoser

Frågor kring restdoser har uppstått. Samtliga vårdcentraler belägna i kommunen använder restdoser för att vaccinera prioriterade grupper och har ett system för att ta tillvara allt vaccin. Den personal som vaccineras är de som har patientnära kontakt. 

Tidplan

Det råder vaccinbrist i Sverige och region Skåne får kontinuerligt förändra sina planer. På nedanstående länk kan du följa region Skånes arbete:

Senaste informationen om tidplan och vaccination hittar du på Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer info om vaccination mot covid-19

Det är tillgången på vaccin som avgör hur snabbt vaccinationen kommer att erbjudas olika grupper. Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet först.

Det är både frivilligt och kostnadsfritt att vaccineras.

Olika aktörer är ansvariga för olika frågor:

  • Läkemedelsverket ansvarar bland annat för att utreda och fatta beslut om godkännande för vaccinerna samt att följa upp säkerhet och effekt när vaccinerna har börjat användas.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för rekommendationerna av vilka som bör vaccineras.
  • Sjukvården ansvarar för att genomföra coronavaccinationerna. Det är Region Skåne som tillsammans med primärvården (vårdcentralerna) har huvudansvaret för att vaccinera mot covid-19. Kommunen är behjälplig när det gäller logistik för de kommuninvånare som bor på särskilt boende eller har hemtjänst med omvårdnad alternativt är inskrivna i hemsjukvården.

Oavsett om man har blivit vaccinerad eller ej, är det viktigt att man fortsätter att följa de allmänna råden för att bromsa smittspridningen i samhället.

Om du vill veta mer om vaccination mot covid-19, finns fakta och information hos Region Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten:

Vaccination mot covid-19 - Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vaccination mot covid-19 - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19 - folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv