Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Uppleva & göra, Äldreomsorg

Dagverksamheten ställer inte in, utan ställer om

Äldre och yngre dam ler mot varandra. Bild: Maskot

Den förebyggande och öppna verksamheten har under rådande situation med restriktioner gällande covid-19 ställt om sin verksamhet, för att försöka nå den enskilde och dess närstående i hemmet istället.

Dagverksamheten har ställt om och flyttat ut sin verksamhet hem till den enskilde, allt för att försöka att möta behovet från den enskilde och dess närstående. Insatsen dagverksamhet i hemmet består av individuellt anpassad aktivitet utifrån den enskildes förmåga och behov och är en insats till personer som har ett biståndsbedömt beslut på dagverksamhet. Det kan innebära fysisk och mental stimulans, musik, sång, kultur eller gemensamma sociala aktiviteter.

Syftet är att försöka tillgodose besökarnas behov av dagverksamhet genom att utföra insatsen i det egna hemmet och i ett nära samarbete med hemtjänsten i Lomma och Bjärred. Allt för att försöka att mildra de negativa effekter pandemin inneburit för besökare och dess närstående.

Enhetschef Ulrika Hjelm Clausen

Enhetschef Ulrika Hjelm Clausen

Att inte få ta del av den sociala stimulans som dagverksamhet innebär, påverkar våra besökare och de riskerar att försämras i sina förmågor. Även de närståendes situation påverkas och behovet av stöd och avlastning ökar. Den utflyttade dagverksamheten innebär att vi har en fortsatt kontakt med våra besökare och att återgången till normal dagverksamhet underlättas när det äntligen blir dags att öppna upp igen, konstaterar Ulrika Hjelm Clausen, enhetschef för förebyggande och öppen verksamhet.

Dagverksamheten har även ett nära samarbete med närståendestödet för att vid behov erbjuda stödinsats eller stödsamtal till närstående.

Vi har fått mycket positiv respons på den utflyttade dagverksamheten och vi förstår att den är viktig för våra besökare. Den är även viktig som ett stöd för den närstående som i många fall behöver avlastning, berättar Ulrika Hjelm Clausen och fortsätter;

Vi tänker att nu gör vi det bästa och ”håller i och håller ut” så att vi snart kan få hälsa våra besökare välkomna åter till dagverksamheten!

Läs mer om Dagverksamhet och Närståendestödet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Navigera vidare

Arkiv