Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Meningsfull tillvaro tillsammans trots pandemi

Händer som formar ett hjärta

Att träffas för en fika, göra olika saker tillsammans eller bara umgås är en viktig del av vardagen. I en tid av social distansering, kan det vara en utmaning. Läs om hur daglig verksamhet inom LSS har ställt om verksamheten.

Daglig verksamhet inom funktionsstöd har under det senaste året arbetat för att upprätta sociala relationer och aktiviteter med andra, trots pandemin. Hur har det då gått med omställningen med att träna på att göra saker på nya sätt. Inte minst gällande våra sociala aktiviteter, hur vi umgås, hur vi kan träffa vänner och göra olika saker tillsammans.

På daglig verksamhet i Lomma kommun är syftet att skapa individuellt meningsfull sysselsättning för personer som är i behov av stöd utifrån LSS-lagen. Här erbjuds allt ifrån möjligheter att ses och baka tillsammans, skapa, få sinnesstimulering eller hitta på utflykter tillsammans. Så har det varit fram tills februari 2020. Nu är en del av aktiviteterna utbytta till turfing (en slags geocaching, dvs en GPS-stödd skattjakt utomhus), digital bingo och så kallade walk and talk-möten, när man promenerar och samtalar tillsammans.

Kristin Grahn, arbetskonsulent

Kristin Grahn, arbetskonsulent

Vi försöker att ha mer utomhusaktiviteter idag än tidigare. Många aktiviteter vi gjort inomhus tidigare kan vi också göra ute nu. Och några aktiviteter vi inte gjort innan, men som vi har börjat med nu. Där är den digitala användningen guld. Det är inte odelat negativt och dåligt att tvingas tänka till och göra nytt, säger Kristin Grahn, arbetskonsulent inom utflyttad daglig verksamhet.

Kristin berättar att de ändrade förutsättningarna kring möjligheter att genomföra aktiviteter och insatser också skapat nya insikter vad gäller frågor om tillgänglighet. Exempelvis har det visat sig att digitala aktiviteter inneburit att deltagare som har svårt att förflytta sig får en bättre vardag, då de både kan delta och vara aktiva med andra samtidigt som de slipper förflytta sig och därmed sparar kraft och energi.

Denna insikt kring vad som anses tillgängligt har varit värdefull. Naturligtvis skulle vi kunna ha digitala aktiviteter även innan pandemin, men då har vi inte tänkt på det sättet utan utgått från att aktiviteter gör vi fysiskt, tillsammans. Vi har fått nya perspektiv kring hur vi kan tänka tillgänglighet och tillsammanskap, fortsätter Kristin.

Då pandemin troligen kommer att vara en del av vardagen på obestämd framtid så kommer daglig verksamhet att fortsätta planera för aktiviteter och insatser utifrån de restriktioner som finns kring social distansering. Trots att Kristin ger uttryck för att många deltagare både är nyfikna och positiva till de nya formerna av aktiviteter, så finns ett område som hon lyfter som orosområde;

En viktig fråga för mig är att fortsätta hitta aktiviteter eller förutsättningar för att förebygga eller motverka hemmasittare och isolering. Vi behöver vara tillsammans, ha en meningsfull vardag, men hur den ska se ut behöver vi fortsätta hitta nya lösningar för utifrån de förutsättningar som finns idag.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Filippa Swanstein

Navigera vidare

Arkiv