Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande, Äldreomsorg

Fortsätt vara dig själv – tillsammans med andra!

Närbild på stöttande händer

Så förbereds övertagandet av våra särskilda boenden i kommunal regi.

Du som bor på våra äldreboenden ska kunna fortsätta vara dig själv – tillsammans med andra. Därför ska vi utveckla innehållet på de aktiviteter som erbjuds på våra äldreboenden.

Medarbetarna kommer med hjälp av aktivitetsledare ta vara på de boendes intressen för att utifrån önskemål och behov erbjuda meningsfulla aktiviteter i vardagen. Tanken är att utveckla ett ytterligare samarbete med kommunens ideella föreningar, skolan och näringslivet. Det övergripande målet är att Lomma kommun ska bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner.

Rätt kompetens som gör rätt saker

För att vår omvårdnadspersonal ska kunna fokusera på att ge god vård och omsorg, kommer lokalvården av de särskilda boendena inklusive boendelägenheter att skötas av Samhall.

Just nu pågår ett intensivt arbete inför övertagandet med allt från att beställa material, skyddsutrustning och livsmedel till att rekrytera nya medarbetare, sätta nya scheman utifrån ändamålsenlig bemanning och bygga den nya organisationen. Under ett tidigt skede i processen beslutades att satsa på nytt ledarskap på samtliga våra äldreboenden. Ledarskapet har en stor betydelse när det gäller att skapa nya förutsättningar för våra verksamheter.

Tre nya chefer är på plats redan nu och det pågår en rekryteringsprocess gällande chef för Strandängen. Petra Birkner Carryson blir ny chef för Orion, för Vega blir Ricky Karlsson ny chef medan Eva Malm Körkkö kommer att ansvara för Jonasgården. Närmare presentation av våra nya enhetschefer återkommer vi med i ett separat reportage.

Samordnare på plats

För att våra chefer ska få de bästa förutsättningarna har vi valt att anställa även fyra samordnare som kommer att vara ett administrativt stöd både för verksamhet och chef, men också vara en länk mellan medarbetare, chef, närstående och ha kontakt med de ideella krafterna i kommunen.

Fler medarbetare till omvårdnaden

Nya och fler medarbetare håller på att rekryteras till verksamheterna. Vi ser över schema och skapar förutsättningar till ändamålsenlig bemanning. Den annons som har varit ute har fått stort gensvar och ett 20-tal medarbetare ska anställas på de fyra äldreboendena. Våra särskilda boendena ska bli en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel, sunda grundvärderingar, bra personalpolitik och adekvat kompetens.

Tillsammans med våra medarbetare vill vi skapa förutsättningar för att utveckla en välfungerande äldreomsorg i kommunal regi med hög kvalitet och god patientsäkerhet där vårdtagare, närstående och medarbetare känner sig trygga och trivs med verksamheten.

Läs mer om övertagandet av särskilda boenden 1 mars.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson

Navigera vidare

Arkiv