Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö, Trafik & resor

Succén med sommargågata i Lomma hamn fortsätter

Tre ungdomar som går på sommargågatan i Lomma hamn.

Strosande turister och lokalbor, utökade uteserveringar och inbjudande möblering i en bilfri miljö. Det blir verklighet längs Kajgatan i Lomma Hamn i år igen – och tre år framåt under maj till september. Ikväll togs beslut i Tekniska nämnden kring sommargågatan och dess framtid. 

Förra årets pilotomgång av sommargågatan på Kajgatan blev en lyckad insats. Kajgatan stängdes av för motordriven trafik under perioden 1 juli – 19 augusti, i höjd med Varvstorget och fram till Tullhustorget. Gatan möblerades med allmänna sittmöbler, solfåtöljer, cykelparkering och blommor samtidigt som verksamheterna längs gatan fick möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan.

Ikväll fattades beslut i Tekniska nämnden att Lomma kommun ska genomföra sommargågatan med liknande upplägg som tidigare varje år mellan 2021–2023 under perioden slutet på maj till början av september, i syfte att minska trafiken och göra området mer attraktivt för gående och cyklister.

Det är glädjande för Lomma kommun att nämnden har fattat ett beslut om sommargågata för tre år framåt, framförallt för näringsidkarna längs Kajgatan och deras planering, säger Lennart Månsson, ordförande i Tekniska nämnden i Lomma kommun.

Utvärdering av sommargågatan 2020

Initiativet med sommargågata 2020 har utvärderats utifrån insamlade synpunkter från allmänheten, näringsidkare, polisen och parkeringsövervakare. Utifrån de drygt 1100 enkätsvaren från allmänheten och boende i hamnen kan konstateras att det som helhet finns en mycket stor nöjdhet med införandet av sommargågatan. Även bland de näringsidkare som besvarat enkäten finns generellt en stor nöjdhet. Utifrån syftet med att minska biltrafiken, göra Kajgatan mer attraktiv för gående och cyklister samt bidra till en mer attraktiv miljö bedöms försöket med sommargågata som lyckat.

Trafikmätningar av trafikflöde och hastigheter har gjorts i ett antal utvalda punkter i Lomma hamn under sommaren 2020. Trafikmätningarna som genomfördes visar på en förbättrad situation på Kajgatan.

Tyvärr har det medfört att trafiken på kringliggande gator i Lomma hamn ökat under veckorna med sommargågata. Nu gör vi insatser för att motverka detta samtidigt som Pågatågstrafik till och från Lomma station kan leda till att fler besökare lämnar bilen hemma, förutsatt att coronaläget är ett annat, säger Lennart Månsson.

Kompletterande åtgärder

För att ytterligare förbättra trafiksituationen i Lomma hamn kommer vi i år att komplettera med följande åtgärder:

  • Kryssgränd stängs av för genomfartstrafik för att minska söktrafiken
  • Parkeringsplatsen på Tullhustorget tas bort under perioden för sommargågatan för att minska söktrafiken och skapa en trevlig miljö för mötesplatser.
  • Parkeringsplatser inom gångfartsområdet på Kulinggränd, Kryssgränd, Stiltjeplasten samt Brisgränd tas bort permanent för att minska söktrafiken.
  • Parkeringsplatser på Varvstorget utökas permanent så att parkeringsytan nyttjas mer effektivt.
  • Arbeta med att förtydliga och förbättra skyltningen och information till badparkeringarna.

Läs mer om sommargågatan här.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson

Navigera vidare

Arkiv