Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Smitta inom korttid och hemtjänst

Illustration covid-19

Vårdtagare både inom korttidsenheten i Bjärred och inom hemtjänsten har testat positivt för covid-19. Smittspårning pågår nu enligt givna riktlinjer.

Den 19 januari konstaterades en vårdtagare vara smittad med covid-19, på kommunens korttidsenhet i Bjärred. Smittspårning pågår. För att minska smittspridning, avråder vi från besök på korttidsenheten.

Medarbetarna har tränat på att hantera skyddsutrustning. Särskilda rutiner baserade på Smittskydd Skåne/vårdhygien följs.

Hemtjänsten

Även inom hemtjänsten har det konstaterats smitta bland vårdtagare. När en vårdtagare visar symptom inom hemtjänsten isoleras personen och ett särskilt covid-19 team tar över vård- och omsorgsarbetet. Covid-19 teamet ansvarar för vårdtagaren, antingen tills test visar att symptomen inte berodde på covid-19 eller tills dess att vårdtagaren bekräftas smittfri.

Läs mer om covid-19 teamet

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv