Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Äldreomsorg

Munskydd och visir som extrasmittförebyggande åtgärder i vård och omsorg

Närbild ansiktsmask Foto: Ani Kolleshi, Unsplash

På grund av den höga smittspridningen i Skåne har Lomma kommuns socialchef beslutat om extrasmittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg. Förutom att alla medarbetare ska använda visir och munskydd vid ansiktsnära kontakt med vårdtagare, ska även besökare i vårdlokaler använda munskydd.

Smittspridningen av covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att extra smittförebyggande åtgärder behöver vidtas. Socialförvaltningen har under hela coronapandemin följt Vårdhygien och Smittskydd Skånes riktlinjer. Dessa rutiner har nu uppdaterats gällande användning av munskydd och visir för vårdpersonal vid omfattande spridning i samhället av covid-19. Socialchef Emma Pihl fattade därför beslut den 14 januari om följande åtgärder som berör särskilt boende för äldre, korttidsenheten, LSS-gruppbostad, hemtjänst och hemsjukvård.

Beslut och åtgärder

  • För att skydda vårdtagare och personal inom vård och omsorg mot covid-19 har beslut tagits om att munskydd och visir ska användas av personal i all ansiktsnära kontakt inom 2 meter med vårdtagare. Syftet är att minimera smitta via symtomfri personal eller vårdtagare. Åtgärden gäller i särskilt boende för äldre, korttidesenheten, LSS-gruppbostad, hemtjänst och hemsjukvård.

  • Personal ska använda munskydd då de befinner sig i vårdlokaler, kontor, expeditioner, bilar om mer än en person befinner sig i rummet eller bilen. Åtgärden gäller i särskilt boende äldre, korttidsenheten, LSS-gruppbostad, hemtjänst och hemsjukvård.

  • Besökare som oundvikligt måste befinna sig i vårdlokaler ska rekommenderas munskydd. Verksamheten tillhandahåller munskydd till besökaren, samt instruktion om hur munskyddet tas på och av på ett säkert sätt. Åtgärden gäller i särskilt boende äldre, korttidsenheten och LSS-gruppbostad.

Åtgärderna införs och gäller från och med den 15 januari, kl. 07.00.

Sedan tidigare gäller att alla medarbetare följer grundläggande hygienrutiner. Inför och under varje arbetspass sker symtomkontroll av alla medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheten.

Länk till Vårdhygien Skånes rutin: "Munskydd och visir som extra smittförebyggande åtgärd för att skydda patienter och personal inom vård och omsorg mot covid-19" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi måste alla hjälpas åt

För att minska smittspridning, är det viktigt att vi alla hjälps åt. Kom ihåg att:

  • tvätta händerna
  • håll avstånd
  • stanna hemma vid minsta symtom

Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv