Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg

Tillsammans gör vi skillnad!

Händer tillsammans. Bild Pixabay

Just nu pågår fjärr- och distansundervisning för åk 7-9. Övriga grundskolan och förskolan har fortsatt öppet, något som har stor betydelse för samhället i stort.

Pandemins smittläge tvingar oss att ställa om istället för in. Just nu pågår fjärr- och distansundervisning för åk 7-9 fram till den 24 januari. Hur det blir framöver är ännu oklart och avgörs av det aktuella smittläget, myndigheternas rekommendationer och rektorernas bedömningar av det lokala läget.

En del undrar varför man inte stänger hela grundskolan. Både förskola och grundskola är väldigt viktiga instanser i det krisläge vi alla befinner oss i.

Om vi skulle bedriva fjärr- och distansundervisning för alla elever och årskurser hade många barn riskerat att fara illa, säger Svenjohan Davidson, verksamhetschef grundskola.

Särskilt i tider av kris är det viktigt att, så långt det är möjligt, ha alla samhällsfunktioner igång.

Utan att ha förskolornas verksamhet igång skulle vårdnadshavare få stora svårigheter att utföra sina arbeten, säger Thomas Kvist, verksamhetschef förskola. Personalen i förskolan gör stor skillnad och har en samhällsviktig funktion.

Att medarbetarna gör en viktig insats är cheferna i förvaltningsledningen för utbildning, kost, kultur och fritid eniga om;

Vi vill verkligen tacka och lyfta fram hur imponerade vi är av vår personal och hur de hanterar sitt arbete i pandemin. Vi är otroligt stolta.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson

Navigera vidare

Arkiv