Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Nya chefer anställda inför övertagande av särskilda boenden

Samtal mellan två personer

Nu närmar vi oss den 1 mars då kommunens fyra särskilda boenden kommer att tas över från privat till kommunal regi. Arbetet pågår för fullt i projektet för att säkerställa ett tryggt och säkert övertagande. 

Projektledare Livia Deák Jönsson

Projektledare Livia Deák Jönsson

Projektledare Livia Deák Jönsson ger en lägesrapport om hur arbetet fortskrider inför att kommunens särskilda boenden ska drivas i kommunal regi.

Rekryteringar

För att den nya organisationen ska få de bästa förutsättningarna, bestämdes tidigt att nya chefer tillsätts på samtliga våra särskilda boenden. Lomma kommun har valt att satsa på en chef per boende för att ge utrymme för våra nya chefer att utöva ett utvecklande ledarskap och bra styrning av verksamheterna.

Rekryteringen av nya chefer har kommit en bit på vägen och vi befinner oss i en intensiv slutprocess. Tre chefer är anställda och kommer att vara på plats fr.o.m. januari och februari för att börja skapa den nya organisationen.

För att våra chefer ska få rätt förutsättningar från början och kunna fokusera på ledarskapet och arbeta med förbättrings- och utvecklingsprocesser i verksamheterna har vi även rekryterat fyra samordnare. Det innebär att vår omvårdnadspersonal kommer att kunna ägna sig fullt ut åt arbetet med våra äldre. Samordnarna ska vara det administrativa och samordnande stödet för chef och verksamhet. Dessa nyckelpersoner kommer tillsammans med våra kommande medarbetare/omvårdnadspersonalen på våra äldreboenden att arbeta för att förbättra och utveckla kvaliteten på samtliga äldreboenden.

Lokalvård via Samhall

Vi har även på plats ett städavtal med Samhall. Detta innebär att alla våra nya medarbetare på de särskilda boendena kommer att kunna fokusera på att erbjuda den bästa vården och omsorgen till våra vårdtagare, medan Samhall kommer att ansvara för lokalvården både i de gemensamma lokalerna och i de äldres lägenheter. Rätt kompetens ska göra rätt saker.

Fiberanslutning

Digitaliseringen och införandet av modern välfärdsteknik i form av nya larm, smarta läkemedelsskåp och wi-fi till alla våra särskilda boenden blir en viktig del i framtiden.

Våra äldre som bor på våra särskilda boenden kommer att kunna välja internetleverantör och ha tillgång till digital teknik på ett annat sätt än tidigare. En viss upphandlingsproblematik har gjort att det har blivit förseningar i leveransen av wi-fi men det finns goda förutsättningar att wi-fi kommer att installeras på samtliga boenden under första halvåret 2021 och att fiberinkopplingen till lägenheterna kommer att påbörjas under 2021.

Kontakt

Läs om arbetet som rör övertagandet av de särskilda boendena på: lomma.se/särskildaboenden2021

Om det finns intresse att påverka framtidens äldreomsorg eller en önskan om att dela tankar och idéer, kontakta gärna projektledaren Livia Deák Jönsson på: livia.deakjonsson@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson

Navigera vidare

Arkiv