Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Kommun & politik, Övergripande

Information kring vaccination mot covid-19

Närbild på sprutor

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021.

Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Vårdsamverkan i Skåne har efter den tagit fram den prioritering som ska gälla i Skåne. Prioriteringsordningen kan komma att ändras både nationellt och inom Region Skåne.

I Lomma kommun sker en samverkan om hur planering av vaccineringen ska ske tillsammans med vårdcentralerna. Det är Region Skåne som ansvarar för själva vaccinationen.

Tidplan enligt Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (uppdaterad 2021-01-13)

Fas 1 i januari och februari

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan.
  • Hushållskontakter, dvs vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan.
  • Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården.

Fas 2 och 3 i februari och mars

  • Övriga personer som är 70 år eller äldre.
  • Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Övriga personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Övriga personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Fas 4 när vaccinationen av prioriterade grupper är färdig

  • Invånare i Skåne 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp.

Senaste informationen om tidplan och vaccination hittar du på Region Skånes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går det till?

Vaccination i det egna hemmet sker endast om du som kommuninvånare har insatser från kommunen (hemtjänst och hemsjukvård). De kommuninvånare som ska bli vaccinerade i sitt eget hem av vårdcentralerna får skriftlig information före samtidigt som de blir tillfrågade av deras kända kontakt från hemsjukvård och hemtjänst. Det är i normalfallet den enskilde vårdtagaren som kontaktas och den enskilde informerar i sin tur anhöriga. Anhöriga kontaktas bara av kommunen i det fall den enskilde inte bedöms kunna hantera information och beslut. 

När det gäller övriga kommuninvånare som inte har hjälp från kommunen, planerar Region Skåne för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin Region Skåne får och när de kommer. Du kan inte själv boka tid i nuläget. Mer information om tidplanen kommer från Region Skåne.

Bedrägeriförsök

Var uppmärksam på att det har förekommit bedrägeriförsök i samband med vaccinationserbjudande, med uppmaning att lämna e-legitimation eller inloggningsuppgifter till bank. Det behövs ingen inloggning och vaccinationen är kostnadsfri.

Det är frivilligt att vaccineras. För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos Region Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten, se länkar nedan.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Läs mer om vaccination på Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vaccination på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv