Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Övertagandet av särskilda boenden

Närbild på händer

Arbetet med att förbereda övertagandet av de särskilda boendena i mars 2021 har kommit en bit längre. En period av behovsanalyser och kartläggning av projektets olika delområden är avklarad och nu går processen in i en fas av mer praktiska moment.

Socialförvaltningen i Lomma kommun, tillsammans med projektledare Livia Deák Jönsson i spetsen, befinner sig i en intensiv period just nu. Inom kort ska alla Frösundas medarbetare bestämma sig om de vill stanna kvar på Frösunda eller gå över till att arbeta för Lomma kommun.

Projektledare Livia Deák Jönsson

Projektledare Livia Deák Jönsson

– Vi kommer att gå ut med en intresseenkät där medarbetare hos Frösunda får fylla i en del uppgifter om sig själva, om sin kompetens eller vilka ansvarsområden man har idag och berätta om man vill följa med till kommunen den 1 mars 2021 när vi tar över de särskilda boendena i kommunen, säger Livia Deák Jönsson, och fortsätter.

– Vi planerar också för olika kompetens-utvecklingsinsatser för våra blivande medarbetare. Det handlar bland annat om demensutbildning och utbildning om åldrandet, åldrandets sjukdomar och läkemedel och äldre.

Kompetensutveckling

Arbetet med kompetensutvecklingsinsatser är någonting som inte utgör en enskild satsning för medarbetare kopplat till övertagandet. Socialförvaltningen befinner sig som helhet i en stor omställningsprocess där kompetensutveckling är ett centralt område för förvaltningen som helhet.

Socialchef Emma Pihl

Socialchef Emma Pihl

– Vi har påbörjat ett strategiskt arbete med frågor som handlar om att stärka förvaltningens kulturbyggande, det vill säga att utrusta alla våra medarbetare i frågor som rör Lomma kommuns värdegrund, hur vi ser på vårt uppdrag och vem jag är på arbetet. Vi kommer att arbeta med attityder, förhållningssätt och värderingar för att bidra till kvalitetshöjning, för förvaltningen som helhet, men inte minst på våra särskilda boenden, berättar Emma Pihl, socialchef.

Fokusgrupper

Ett annat praktiskt moment som är i full gång är de fokusgrupper som startades i våras. Att lyssna in olika röster och skapa sammanhang för dialog och delaktighet är avgörande för att skapa en god äldreomsorg. De fokusgrupper som startade under våren har varit uppskattade och kommer att fortsätta under hösten.

Under höstens fokusträffar kommer grupperna att arbeta med olika teman. Grupperna består av olika berörda; närstående, omvårdnadspersonal från de särskilda boenden, representanter från hälso- och sjukvårdsorganisationen, dvs sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter eller aktörer från ideella organisationer och föreningar som finns i Lomma kommun.

– De olika teman vi jobbar med handlar till exempel om hur kan vi förbättra måltidssituationer på våra särskilda boenden, vårdtagares möjlighet till självbestämmande, delaktighet och inflytande över den hjälp och det stöd de får, aktiviteter på de särskilda boenden och hur den nya organisationen kommer att se ut gällande ansvar, roller och funktioner, förklarar Livia Deák Jönsson.

Nyrekrytering och digitalisering

Under hösten kommer även rekryteringar av fler och nya medarbetare att pågå. Detta blir ett stort och viktigt arbete. Därtill pågår ett praktiskt arbete med att fortsätta utbyggnaden av smart trygghetsteknik, digitala verksamhetssystem och införande av moderna trygghetslarm. Att de särskilda boendena också har tillgång till wi-fi är angeläget och på gång.

För att hålla alla intresserade och berörda informerade om arbetet inför övertagandet har Lomma kommuns hemsida utökats med en särskild sida med information som enbart rör övertagandet av de särskilda boendena: lomma.se/särskildaboenden2021

Kontakt

Om det finns intresse att påverka framtidens äldreomsorg eller en önskan om att dela tankar och idéer, kontakta gärna projektledaren Livia Deák Jönsson på: livia.deakjonsson@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Livia Deák Jönsson

Navigera vidare

Arkiv