Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö, Näringsliv & arbete

Avstånd och tillsyn

Miljöenheten kontrollerar så att verksamheter som erbjuder servering följer gällande restriktioner.

Sedan i våras ansvarar verksamheter med bordsservering för att det inte uppstår trängsel bland gästerna. Från och med den 1 juli är det Miljöenheten på Lomma kommun som genomför tillsyn så att dessa föreskrifter efterföljs i kommunen.

Från och med den 1 juli 2020 är det kommunerna som är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera att ingen trängsel uppstår bland gäster på caféer och restauranger.

I Lomma innebär det att Miljöenheten får uppdraget att genomföra tillsyn samt ställa krav på verksamheter som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Det är bara livsmedelsverksamheter som har bordsservering av mat eller dryck som omfattas av de nya reglerna.

Nya krav på livsmedelsföretagare

Redan den 24 mars beslutade folkhälsomyndigheten om nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera. Föreskrifterna innebär att krav ställs på livsmedelsföretagare inom bland annat restaurangbranschen att förstärka sin egenkontroll så att trängsel bland gäster inte uppstår.

Avstånd på stränder och i parker

På platser, med undantag där livsmedel serveras för förtäring på serveringsstället, gäller delat ansvar så att avstånd hålls. Det betyder att var och en har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. Detta innebär att följande verksamheter inte omfattas av Miljöenhetens tillsynsansvar:

  • Bad och badplatser
  • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
  • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden, inklusive när en kö in till en restaurang sträcker sig ut på trottoarer och allmän platsmark.

Begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridning bör alla vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten. Alla behöver hålla avstånd till varandra både inomhus och utomhus.

Här kan du läsa mer om vanliga frågor och svar kopplat till corona och Miljöenhetens tillsyn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Navigera vidare

Arkiv