Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Aktuellt från kommunstyrelsen den 17 juni 2020

Kommunstyrelsen skjuter till 10 miljoner kronor till socialnämndens budget 2020.

Kommunstyrelsen skjuter till 10 miljoner kronor till socialnämndens budget 2020.

Klartecken för en bullervall längs E6 i Lomma och mer pengar till socialnämnden – det handlade några av ärendena på kommunstyrelsens möte den 17 juni om.

Lomma får bullervall mot E6

Kommunstyrelsen har beslutat att det ska anläggas en bullervall längs E6:an utanför Lomma, mellan Vinstorpvägen och Svanetorpsvägen. Det ska bli en ekologisk korridor från söder längs E6 mot norr med mjuka skydd och grönska. Bullervallen kommer att minska bullernivåerna för många av bostäderna i Vinstorpsområdet söder om Vinstorpvägen.

Massorna som ska användas kommer från Trafikverkets fyrspårsutbyggnad för järnvägen vid Flackarp/Arlöv. Bullervallen börjar anläggas i september 2020 och arbetet väntas pågå under ca 1,5 år.

Lomma kommun förvärvade marken där vallen ska anläggas tidigare i år. Nu ska ett förslag till utformning av ett verksamhetsområde tas fram. Byggnaderna i detta område blir också en del i de bullerdämpande åtgärderna.

Lomma kommun äger inte området norr om Vinstorpsvägen. Marken är privat och för att denna sträcka ska kunna få bullerskydd krävs att Trafikverket tar fram en vägplan för bullerplank. Trafikverket kan med hjälp av planen sedan tvångsvis ta marken i anspråk. Besked om detta kommer tidigast 2021, när Trafikverket redovisar sin utredning kring en eventuell utbyggnad av E6.


Mer pengar till vård och omsorg

Socialnämnden har ansvar för en bred verksamhet som berör många invånare. 2019 togs driften av hemtjänsten över i kommunal regi och i mars 2021 tar Lomma kommun även över driften av äldreboendena. Det har också gjorts en genomlysning av hela verksamheten inom socialnämndens område som har lett fram till ett utvecklingsarbete.

Lomma kommun arbetar intensivt med att utveckla verksamheten, men ser att omställningsarbetet har blivit mer omfattande och tidskrävande än vad vi tidigare har planerat för.

Kommunstyrelsen rekommenderar därför kommunfullmäktige att skjuta till 10 miljoner kronor till socialnämndens budget för 2020.


Ett steg framåt i projektet Bjärreds vångar

Ytterligare ett steg framåt har tagits i projektet Bjärreds vångar. Kommunstyrelsen har godkänt start PM för projektet.

Syftet med projektet är att bidra till den fortsatta utvecklingen av Bjärred och det är en del av kommunens strategi för utveckling av den norra kommundelen. Visionen är att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Ledord för projektet ska vara attraktiv, hållbar och innovativ.

Bjärreds vångar är placerat mellan dagens bebyggelse i Bjärred och Borgeby. Området finns planlagt för bostäder i den nya översiktsplanen som har varit ute på samråd fram till den 16 juni.


Protokoll från kommunstyrelsens möte går att ta del av här inom kort Öppnas i nytt fönster.. Där finns information om fler ärenden som kommunstyrelsen behandlade under mötet den 17 juni.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv