Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Modern lärmiljö på Bjärehovskolan åk F-6

Bjärehovskolans rektor Susanne Haglind.

Bjärehovskolans rektor Susanne Haglind.

Sedan en tid tillbaka är politiskt beslut fattat som möjliggör att lärmiljöerna på Bjärehovskolan åk F-6 kommer att moderniseras. Den nya byggnaden som ska innehålla klassrum och slöjdsalar beräknas vara klar sommaren 2022.

Rektor Susanne Haglind har drivit och kommunicerat frågan om nya skollokaler sedan hon tillträdde sin tjänst i augusti 2018. De gamla har funnits länge och är byggda i och för en annan tid. Nu är de efterlängtade planerna snart en realitet.

– Det känns helt fantastiskt att både personal och barn får moderna lärmiljöer, som kommer att bidra till såväl ökad trivsel som förbättrade möjligheter till lärande. Allt det hänger ihop, säger Susanne Haglind.

Den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. Arean på den nya byggnaden blir cirka 3 500 kvadratmeter, fördelad över två plan. Byggnaden där F-3 och slöjd tidigare haft sin verksamhet rivs när den nya byggnaden är klar.

Just nu pågår projektering och planerad byggstart är i början av 2021. Till sommaren 2022 beräknas projektet vara klart och skolbyggnaden redo för att tas i bruk.

– Utemiljön vid skolan blir betydligt mindre under byggtiden. Dock kommer den när projektet väl är klart vara en mycket tilltalande gård. Vi ska även se vilka möjligheter som finns att flytta ut vissa av redskapen som idag finns på skolgården till en intilliggande park under byggtiden, säger Christer Carlsson, projektledare på Lomma kommun.

Projektgruppen i Lomma kommun som leder arbetet har haft många möten med arkitekter, gjort inspirationsbesök på andra skolor och fört diskussioner och samtal för att få till så gynnsamma pedagogiska miljöer som möjligt för elever och personal i årskurserna F-6.

Eftersom projektet varit levande och igång så pass länge har man på skolan i god tid hunnit med att säkerställa att eleverna får en modern lärmiljö och personalen involveras kontinuerligt i utvecklingen.

Dirigenterna i projektet är rektor Susanne Haglind och projektledare Christer Carlsson.

– Christer har varit mycket lyhörd och engagerad för att byggnaden ska matcha behoven, säger Susanne Haglind.– Projektet har många utmaningar. Dels måste logistiken under byggtiden fungera väl då skolan kommer bedriva verksamhet på plats under byggnationen. Sedan är själva utformningen av skolbyggnaden en utmaning i sig med tanke på att verksamheten varierar från F3 till 4–6 och slöjdsalar. Varje del kräver sin specifika anpassning, säger Christer Carlsson.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind

Navigera vidare

Arkiv